Archiv pro měsíc: Září 2015

Horšovotýnské sportovní hry již po sedmé

Horšovskotýnské sportovní hry

Hry 2015: Fotografie ze soutěží

Ve dnech 16. a 17. září uspořádala Základní škola  v Horšovském Týně již tradiční sportovní klání žáků mladšího školního věku a to 7. ročník Horšovskotýnských sportovních her. Těch se zúčastnili žáci základních škol  Mrákova, Bělé nad Radbuzou, Holýšova a družstvo z Klenčí pod Čerchovem. Tuto čtveřici doplnilo družstvo pořádající základní školy.

Každou školu reprezentovalo deset chlapců a deset dívek ve dvou věkových kategoriích – 2., 3. třída a 4., 5. třída.  Žáci změřili své síly v atletických disciplínách – hod kriketovým míčkem, běh na 60 a 400 metrů,  skok daleký a v míčových hrách – přehazované, vybíjené a fotbalu. Vyvrcholením her pak byla závěrečná štafeta na 10×400 metrů.

Sportovním hrám opět přálo i počasí a tak mohli závodníci podat životní výkony. Hry proběhly v přátelské atmosféře, v duchu fair play a s řadou velice kvalitních individuálních výkonů. A jak celé dvoudenní klání dopadlo? Třetí místo obsadilo družstvo z Klenčí pod Čerchovem s celkovým počtem 96 bodů, druzí byli borci z Mrákova s celkovým počtem 124 bodů a vítězem se stali  žáci domácí ZŠ Horšovský Týn s celkovým počtem 127 bodů.

 

Vystavovali jsme v Plzni

Vernisáž výstavy žákovských prací v Plzni

Ve středu 2. září jsme my, žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ Horšovský Týn, vyrazili do Plzně – hlavního města kultury roku 2015, a to na vernisáž výstavy našich obrázků známých osobnosti a významných míst města Plzně.Jako poděkování jsme našim hostitelům na radnici společně zazpívali Ódu na radost, přidal se i biskup Mons. Radkovský. Výstava byla instalována počátkem srpna a trvá do konce září.

Poté jsme se vydali do Loosových interiérů. Architekt Adolf Loos měl na svou dobu moderní a nadčasové návrhy, využíval hlavně přírodní materiály tak, aby vše bylo praktické.

Nakonec jsme navštívili Masné krámy. Zde byly vystaveny obrazy od malíře Gottfrieda Lindauera, který portrétoval novozélandské Maory. Obrazy, které byly přivezeny z Nového Zélandu, jsou velmi cenným pokladem kmene Maorů a bylo velmi obtížné přesvědčit je o jejich zapůjčení, proto je tato výstava jedinečná. Na Maorech je zajímavé jejich tetování zvané „moko“, podle kterého se dá poznat, odkud člověk pochází, jaké má postavení, jestli má děti nebo také zda vykonal nějaký hrdinský čin. Tetování „moko“ je velmi bolestivé, do kůže se řeže kostí z velryby. Při tetovacích rituálech je velmi důležitá přítomnost šamana, který tetovaným dodává odvahu a dezinfikuje rány. Tohle všechno slavný malíř zachytil na svých obrazech. Na závěr prohlídky jsme měli možnost vyzkoušet si, jaký je to pocit mít při sobě amulety, které jsme poznávali podle hmatu a čichu. Velkou výzvou pro nás bylo také vytvoření vlastního „tetování“.

Naše velké poděkování patří paním učitelkám Slovákové a Štípkové, které nám tento výjezd zařídily. Byl to velmi pěkný zážitek, na který budeme dlouho rádi vzpomínat.

Za žáky 9. B Václava Baláková a Alexandra Vrbová

 

Čtyřlístek pomáhá dětem

Poděkování SVP Domažlice

I v tomto pololetí školního roku 2014/2015 připravily odborné pracovnice SVP Domažlice pro mladší žáky naší školy klubové odpoledne Čtyřlístek, které navštěvují děti pravidelně každý týden v pátek. Program je určen dětem s různými výchovnými problémy a potížemi a je zaměřen na sebepojetí, zvládání stresu, zklidnění, sebeovládání a komunikaci. Součástí desetihodinového programu jsou i poradenské dny určené pro rodiče, kteří se mohou s kterýmkoli výchovným problémem obrátit na pracovnice SVP přímo v budově naší ZŠ Horšovský Týn. Děkuji vedení a odborným pracovnicím SVP Domažlice paní Mgr. Drahoslavě Šupové a paní Bc. Věře Firbachové za vstřícnou spolupráci.

Mgr. Anna Ježková

15. 9. 2015 jsme zhlédli dravce při lovu

15. 9. 2015 jsme zhlédli dravce při lovu

Fotogalerie dravců: Dravci

Společnost na ochranu dravců Zayferus představila na školním hřišti za školou ptačí dravce: krahujce, sokoly, orly, sovy, výra a další ptačí lovce (23 ptáků).

Sokolníci seznámili chlapce a děvčata naší školy s životem a vlastnostmi každého z nich. Pak je předvedli při výcviku a lovu. Představení žáky nadchlo svou originálností a krásou těchto vládců nebe.

Vítáme naše prvňáčky

Vítáme prvňáčky

První den ve škole je pro každé dítě zážitkem, většinou příjemným. Ve vyzdobených třídách přivítali paní učitelky Josefína Tomášková, Vlasta Malá a Jitka Krbcová spolu s panem ředitelem Pavlem Janským rozechvělé chlapce a děvčata, které doprovázeli v tento památečný den  maminky, tatínkové, někdy i babičky a dědečkové. Vše proběhlo za vzájemných úsměvů, snad to tak vydrží i nadále. Prohlédněte si fotografie: Foto – první den ve škole

Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku 2014–2015

Viz fotogalerie z konce školního roku: Konec školního roku 2014/2015

Pěknou tradicí se stalo setkání žáků, učitelů a rodičů před školou v poslední den školy. Krásné počasí zdobilo i letošní 26. červen. Žáci s kyticemi pro své učitele zaplnili asfalt pod schody na prostranství před hlavním vchodem a těšili se na vyhlášení sportovních výsledků z minulých dnů.

Nejlepším žákům tříd vybraným třídními učiteli za práci za celý rok byly předány zajímavé knihy. Jednalo se o tyto chlapce a dívky: Viktorii Milerovou, Jana Herziga a Natálii Simkovičovou z 1. tříd, Ondřeje Řezáčka, Petra Čápa, Natálii Komárkovou z 2. tříd, Michalu Seberovou, Šárku Ježdíkovou z 3. tříd, Elišku Jeřábkovou, Marka Šinála, Jana Svojanovského ze 4. tříd, Jakuba Frouze, Kamilu Plachou a lukáše Sladkého z 5. tříd.

Na druhém stupni si mohou novou knihu přečíst další žáci: Jiřina Šmídová, Daniela Findriková, Veronika Volzknechtová (6), Eliška Škopková, Marie Piskláková (7), Nikola Skorková, Václava Baláková (8), Václav Mothejzík a petra Lindauerová (9).

Věcný dar a zvláštní ocenění dostali Karolína Volfíková (9. B) za reprezentaci školy a práci v redakci školního časopisu a Miloš Fiala (7. A) za reprezentaci školy a dosažení 4. místa v celostátní soutěži Eurorebus.