Archiv pro měsíc: Listopad 2015

7. ročníky na exkurzi

V pondělí 19. října 2015 v půl osmé ráno vyrazilo 44 žáků a 3 učitelé na exkurzi nazvanou Plzeň II. Tentokráte byl na programu plzeňský pivovar, vojenské muzeum v Rokycanech a návštěva Starého Plzence.

Po bezproblémové cestě všichni vystoupili na parkovišti Na Rychtářce, odkud došli ke světoznámému pivovaru. V návštěvním centru se jich ujala paní průvodkyně, se kterou absolvovali dvouhodinovou prohlídku všech důležitých prostor celého areálu. Účastníci exkurze viděli novou plnírnu lahví v akci, navštívili starou i novou varnu piva, prošli historické sklepy. V kině zhlédli zajímavý film o historii i současnosti výroby zlatavého moku v Plzni. Jejich pozornosti neunikl ani pomník, který připomíná smrt Jana Sladkého Koziny, jenž byl v prostorách nynějšího pivovaru popraven v r. 1695.

Po krátké procházce k soutoku Radbuzy a Mže kolem stadionu FC Viktoria Plzeň se všichni vrátili k autobusu, který je odvezl k Muzeu na demarkační linii v Rokycanech. S panem majitelem nejdříve celé muzeum prošli a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o jednotlivých vystavených exponátech i o české historii první poloviny 20. století. Poté byli žáci rozděleni do skupin, obdrželi pracovní listy s otázkami, které měli v časovém termínu 35 minut zodpovědět. Po odevzdání odpovědí je ještě čekal jakýsi branný čtyřboj (házení granátů, střelba ze vzduchovky, práce s mapou a poznávačka rostlin). Všechny výsledky byly zkontrolovány a vyhodnoceny. Následovalo vyhlášení výsledků, každé družstvo obdrželo něco malého na zub a exkurze pokračovala cestou na Starý Plzenec.

V rotundě sv. Petra a Pavla již čekala paní průvodkyně, která všechny přítomné seznámila s historickými fakty souvisejícími s touto jedinečnou románskou památkou na našem území. Aby sedmáci vyzkoušeli akustiku této stavby, společně si na závěr zazpívali Ódu na radost. Na zpáteční cestě všichni zúčastnění obdrželi řadu propagačních materiálů jako dárek.

Exkurze se opravdu vydařila, dokonce i počasí výletníkům přálo, přestože ráno moc přívětivé nebylo. Poděkování za uskutečnění celé akce si zaslouží především paní učitelka Jaroslava Slováková, která připravila program a domluvila vše potřebné.

Věra Táborská