Archiv pro měsíc: Červen 2016

Za ekologií v Plzni

Ve čtvrtek 16. června 2016 jsme se vydali za dobrý prospěch v občanské výchově a ekologii na exkurzi do Plzně. Naše první zastávka byla na záchranné stanici pro zvířata DES OP (Dobrovolný ekologický spolek- ochrana ptactva), kde jsme se rozdělili na dvě skupiny – jedna šla na prohlídku stanice a ta druhá na stezku, kde jsme podle mapy hledali schránky s otázkami a úkoly.

Na stanici jsme viděli pouze ptactvo, ale pan Makoň, který zde pracuje, nám říkal, že zde léčí i jinou zvěř žijící na území ČR. Viděli jsme zde například mládě straky, mládě poštolky, která si zlomila nohu, výra velkého, sojku, kavku, sovu pálenou, a dokonce i devět mláďat čápa bílého.

Potom jsme vystřídali druhou skupinu a vydali se na stezku po kopci Chlum. Na trase jsme plnili různé zeměpisné, přírodopisné a ekologické úkoly a dozvěděli jsme se mnoho nových informací.  Bohužel rozhledna Chlum byla zavřená, a tak jsme se u ní alespoň vyfotili.  Na konci naší trasy jsme se šli ještě podívat na právě probíhající stavbu ejpovického tunelu a obdivovali jsme unikátní razící štít.

Poté jsme navštívili plzeňský útulek pro zvířata v nouzi. Pan ředitel Kuna si pro nás připravil besedu o tom, co máme dělat, když nám uteče pes nebo když nějakého zatoulaného pejska najdeme.

Po besedě jsme se už na zvířátka šli podívat.  Viděli jsme kočky a pejsky s ošklivou minulostí, kterým chybí láska.

Děkujeme paní učitelce Slovákové za přípravu zajímavé exkurze, panu učiteli Bílkovi a paní učitelce Ježkové za doprovod.

Barbora Body a Eva Šimková z 6. B ZŠ Horšovský Týn

Beseda se spisovateli na zámku

Beseda se spisovateli, na kterou jsme měli v pátek 20. května 2016 možnost jít, se mi opravdu hodně líbila.
Já osobně miluji literaturu a tvůrčí psaní, takže jsem měla obrovskou radost, že jsem se s nějakými spisovateli, i když jsem je neznala, setkala.
Nejvíc mě zaujal pan Jakub Fišer, možná i proto, že vypadal jako můj oblíbený zpěvák, nevím. Ale byl zajímavý. A nádherné bylo, jak ty své básně četl, jak to prožíval.
Když jsem se ho zeptala na to, proč si vybral zrovna poezii, díval se mi do očí a opravdu hezky mi odpověděl – přesně si to teda nepamatuji, ale bylo to nějak takhle: ,,Já si poezii nevybral. Ona si vybrala mě. Nemohu za to. Je to stejné, jako když se zeptáte černocha, proč je černý.“
A tehdy jsem věděla, že já mám to samé s prózou. Díky této besedě, díky těmto úžasným spisovatelům, jsem se odhodlala k tomu, aby si někdo přečetl moje povídky.
A budu stejná jako pan Fišer – půjdu si za tím, co chci. Obětuji pro to asi hodně času a úsilí, ale bude to stát za to!

Lucia Zemanovičová, 9.A ZŠ Horšovský Týn

Byli jsme na návštěvě v Nabburgu

Dne 10. května 2016 navštívili žáci 9 .ročníků Základní školy Horšovský Týn partnerskou školu v bavorském Nabburgu.  Od našeho města je tato škola vzdálená 80 km a cesta autobusem nám trvala 80 minut.

Hned po příjezdu se nás ujala paní ředitelka Reil-Heining a provedla nás po školní budově, prohlédli jsme si některé odborné učebny a dozvěděli jsme se, jak funguje bavorské školství. Velmi nás zaujalo, že v celém Bavorsku platí zákaz používání mobilních telefonů ve škole. Děti přestávky tráví sportováním na školních hřištích, tedy hlavně pohybem. Moderní sportovní areál s nově zařízeným hřištěm na plážový volejbal jsme si také vyzkoušeli. Rozdělili jsme se do smíšených družstev a zahráli jsme si společně fotbal, basketbal a bosky v písku i beach-volleyball.

Po tělocviku jsme se šli naobědvat do pěkné školní jídelny, jídlo bylo velice chutné a jako sladká tečka přišla zmrzlina. Na závěr jsme si společně česko-německy zazpívali hymnu Evropské unie.

Následovala krátká procházka historickým centrem Nabburgu se zastávkou ve městském muzeu, kde nás ochotně provedl pan Josef Götz. V muzeu jsme obdivovali faunu a floru z okolí Nabburgu, především vycpaná zvířata, dále jsme se dozvěděli zajímavosti z historie města.

Svůj program jsme zakončili ve sportovní hale zápasem v kuželkách. Ze smíšených družstev byli vyhodnoceni nejlepší hráči, kteří si odvezli domů sladkou odměnu. Potěšilo nás, že vyhrál český žák Petr Štoger a na třetím místě se umístila Kristýna Záhořová, naši spolužáci z 9. A.

Po zápase jsme se už rozloučili s našimi německými přáteli a příjemně unaveni vyrazili na cestu domů.

Výlet se nám moc líbil a vydařil se nejen díky krásnému počasí. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Ježkové, která nám všechny společná setkání zajišťuje, paní učitelce Slovákové za doprovod a zpestření našeho společného dne hudbou.

Za všechny spokojené účastníky Sam Křapa a Tereza Sobotníková,

žáci 9. A ZŠ Horšovský Týn