Archiv pro měsíc: Září 2016

1. září 2016 posílilo naše řady 80 žáčků prvních tříd

Podívejte se do jejich tváří na fotografiích: fotky žáků prvních tříd

Ve slavnostně vyzdobených třech třídách obavy prvňáčků z nové etapy jejich života rozptýlily zářivé úsměvy jejich třídních učitelek (Martiny Pivoňkové, Ivany Fejtkové a Renaty Šnircové), přivítal je i pan ředitel Mgr. Pavel Janský. Děti se brzy naučí číst, psát a počítat a další pro ně nové dovednosti. Ať se jim jejich společná práce daří a jsou u nás spokojeny.

Skončil školní rok 2015 – 2016, ať žijí prázdniny

Prohlédněte si fotografie z akce: fotky slavnostní ukončení

30. června 2016 se uskutečnilo před budovou naší školy slavnostní ukončení školního roku. Nakonec i počasí nám přálo, zpočátku spadlo několik kapek deště. Celou akci moderoval pan Luděk Thomayer, zástupce ředitele školy.

Nejlepší borci, kteří se umístili na prvních třech místech v soutěžích sportovního dne, převzali od pana ředitele Pavla Janského čestné diplomy. Knižní odměny získali nejlepší žáci jednotlivých tříd.

Děti pozdravil pan starosta Luděk Mothejzlík, předával také s panem ředitelem ceny. Ten se pak rozloučil s deváťáky, poděkoval učitelům za jejich práci a popřál žákům pěkné prázdniny.