Archiv pro rubriku: Nezařazené

Česko-německé setkání žáků partnerských škol

4. dubna 2019 se ve školicím středisku firmy Gerresheimer Horšovský Týn konalo další společné setkání žáků partnerských škol Naabtal-Realschule Nabburg a ZŠ Horšovský Týn. V dopoledním programu byli nejprve všichni účastníci proškoleni o hygieně a bezpečnosti a poté se v ochranném oděvu účastnili exkurze výrobní haly. Žáci 8. a 9. ročníků společně pracovali ve smíšených skupinách, mohli si zkusit nejen složit inhalátor a vyzkoušet test na drogy, ale především procvičit si svoje jazykové dovednosti v praxi. Odpoledne přišly na řadu komunikační hry a soutěže, dvojjazyčné kvízy a česko-německé puzzle. Po společné večeři v Penzionu Horšov následovalo rozloučení s novými přáteli, kteří další den zavítali do školy a zapojili se aktivně výuky cizích jazyků a matematiky. Děkujeme řediteli GHT panu Helmutu Schweigerovi za možnost účastnit se této zajímavé akce a paní Václavě Váchalové za organizaci celého dne.

 

Mgr. Anna Ježková, učitelka NJ na ZŠ Horšovský Týn 

Juniorfest 2018

Prohlédněte si fotky z udělování Zlaté rafičky (Juniorfest 2018)

Letošní XI. Juniorfest 2018 slavnostně předal Zlatou rafičku vynikající herečce Ivě Janžurové a známému  režiséru a  herci Jiřímu Strachovi , který režíroval pohádky Anděl Páně I a II.

SOU Domažlice připravilo banket

Prohlédněte si fotogalerii z této akce (odkaz: Banket)

Třetího listopadu 2018  třída IX. A navštívila prostory SOU Domažlice, protože zde pro ně studenti této školy oboru Gastronomie připravili banket. O tom, že deváťáci vzali tuto akci opravdu vážně, svědčí i jejich slavnostní oblečení.

V průběhu celé akce měl hlavní slovo mistr odborného výcviku p. Jiří Ment, který všechny přítomné seznámil za základními pravidly stolování. Pod jeho vedením si Tomáš Topinka (na obrázku nahoře) a Martin Bubeníček vyzkoušeli, jak se nosí dva talíře na jedné ruce. Studenti SOU se potom ujali samotné obsluhy. V závěru banketu bylo předvedeno flambování ovoce, které sklidilo oprávněný obdiv všech přítomných.

Byla vysazena Lípa republiky

Prohlédněte si  fotogalerii z této události (odkaz: Lípa)

Ve středu 31. října 2018 dopoledne proběhla v areálu naší školy významná akce. Na počest 100. výročí vzniku Československé republiky (28. 10. 1918) byla v blízkosti hlavního vchodu vysazena Lípa republiky.

Slavnostní proslov pronesli ředitel naší školy Mgr. Pavel Janský a starosta města p. Václav Mothejzík. Čestnou stráž drželi členové SDH Horšovský Týn.

Státní hymnu a lidovku Ach synku, synku, oblíbenou píseň prvního československého prezidenta Tomáše Garigua Masaryka, zazpíval školní sbor pod vedením p. uč. Libora Vostrackého a za doprovodu p. uč. Jaroslava Vrby.

Dravci na školním hřišti

Prohlédněte si fotografie z této akce: odkaz Dravci.

V pátek 12. října v dopoledních hodinách se žáci naší školy seznámili s ukázkami ptačích dravců. Vynikající počasí a zasvěcená a s nadšením předvedená ukázka těchto krásných ptáků skupinou sokolníků Zayferus nadchla žáky i učitele školy.

Horšovskotýnské sportovní hry

Prohlédněte si fotografie (odkaz Hry)

Ve dnech 18. a 19. září uspořádala Základní škola  v Horšovském Týně již tradiční sportovní klání žáků mladšího školního věku a to Horšovskotýnské sportovní hry. Soutěží se zúčastnilo 6 týmů žáků základních škol  Mrákova, Bělé nad Radbuzou, Staňkova a  Klenčí pod Čerchovem. Tuto čtveřici doplnilo družstvo pořádající základní školy.

Každou školu reprezentovalo deset chlapců a deset dívek ve dvou věkových kategoriích – 2. a  3. třída a 4. a  5.třída.  Žáci změřili své síly v atletických disciplínách – hod kriketovým míčkem, běh na 60 a 400 metrů a skok daleký a v míčových hrách – přehazovaná, vybíjená a fotbal. Vyvrcholením her pak byla závěrečná štafeta na 10×400 metrů.

Sportovním hrám přálo i počasí a tak mohli závodníci podat životní výkony. Hry proběhly v přátelské atmosféře, bez dopingových skandálů a  zranění. A jak celé dvoudenní klání dopadlo ? Třetí místo obsadil Mrákov, druzí byli naši borci  a vítězem se stali  žáci ZŠ Klenčí pod Čerchovem.

Slavnostní ukončení školního roku

Prohlédněte si prostřednictvím následujícího odkazu fotky z této akce (Závěr roku).

V prostoru před školní budovou byla 29. června 2018 za účasti pana starosty, vedení školy, učitelů, rodičů a žáků školy slavnostně uzavřena výuka za školní rok 2017 / 2018.

Zástupci tříd převzali diplomy za umístění v kolektivních soutěžích ze sportovního dne. Nejlepší žáci jednotlivých tříd dostali z rukou pana ředitele Mgr. Pavla Janského knižní odměny.

Nakonec je pozdravil pan starosta Václav Mothejzík a popřál žákům devátých tříd hodně úspěchů v dalším životě, všem krásné prázdniny a učitelům poděkoval za jejich vzdělávací a výchovnou práci.

60 let od otevření školy v Zámeckém parku

Dne 21. září se uskuteční „Den otevřených dveří“ pro všechny bývalé žáky, učitele a obyvatele Horšovského Týna a okolí. Prohlídka školy bude započata ve 13 hodin.

K 60. výročí otevření naší školy a zahájení výuky v ní byla otevřena výstava výtvarných prací žáků naší školy. 14. května se uskutečnila vernisáž za účasti žáků, ředitele školy pana Pavla Janského a člena městské kulturní komise pana Luďka Thomayera.

Prohlédněte si snímky z vernisáže klepnutím na odkaz Výstava.