Archiv pro rubriku: Nezařazené

Tvůrčí SPOLUPRÁCE PŘI VV

Prohlédněte si fotografie z výstavy (odkaz: Výstava)

Další výtvarné práce žáků (odkaz: Práce)

Ve dnech 27. 5. – 6. 6. 2019 se v prostorách MKZ Horšovský Týn uskutečnila výstava výtvarných prací žáků naší školy s názvem SPOLU (práce). Stalo se tradicí, již dvanáctiletou, že v závěru školního roku žáci představují veřejnosti výsledky své celoroční práce v hodinách výtvarné výchovy. Po letech, kdy býval malý výstavní sál doslova nabitý více než třemi stovkami výkresů, jsem se letos rozhodla pro komornější verzi. Vybrala jsem za každou třídu II. stupně (+ 4.B) několik větších společných prací – výsledky dlouhodobějších projektů, skupinové práce či společné kompozice. Při jejich vytváření musely děti kromě výtvarného talentu projevit i schopnost spolupracovat, komunikovat, zorganizovat si práci i čas, přizpůsobit se celku. Podle ohlasů se obrázky líbily, výstava byla úspěšná. Všechny vystavené práce v příštím školním roce vyzdobí stěny tříd i školní chodby. Pro ty, kteří výstavu nestihli navštívit, nabízím virtuální prohlídku formou fotografií.

Weltwasserwoche (světový týden vody)

Prohlédněte si z odkazu fotky (WWW).

V pondělí 13.května 2019 vyrazilo na výlet do partnerského města Nabburg 95 žáků ZŠ Horšovský Týn. Žáci 5.ročníku a třída 4. A v dopoledním programu nejprve navštívili Muzeum ve volné přírodě v Neusath-Perschen, kde v rámci Světového týdne vody (Weltwasserwoche = WWW) prošli několik stanovišť s průvodci, kteří žákům sdělili mnoho zajímavostí o hospodaření s vodou, pod mikroskopem ukázali drobné i větší živočichy z řek, potoků a rybníků. Žáci se dozvěděli o záchraně žab a dalších obojživelníků během rozmnožování, o skladbě půdy a zadržování vody v půdě a naučili se také německé názvy základních hornin.

V muzeu se nachází několik zachovalých hospodářských stavení, dvorů a hrázděné domy z počátku minulého století, a tak si děti na vlastní kůži mohly vyzkoušet, jak těžké bylo pro tehdejší obyvatele napumpovat velké vědro vody a dopravovat vodu do domu. Zajímavá byla také prohlídka hospodářských zvířat a především ukázka živých ryb vylovených z řeky Naab. V jedné prosklené nádrži se tak sešli kapři, karasi, cejni, líni, okouni, štiky, plotice a další drobné ryby.

Celým programem nás obětavě provázel pan Josef Götz, který fotografoval žáky  při aktivitách na všech stanovištích.

Odpoledne přivítal na radnici žáky starosta města Nabburg pan Armin Schärtl. Povyprávěl o práci starosty a novinkách ve městě, ukázal žákům zlatou pamětní kroniku a nakonec všechny pozval na skvělou zmrzlinu. Myslím, že na tento parádní výlet budou všichni rádi vzpomínat.

 

Česko-německé setkání žáků partnerských škol

4. dubna 2019 se ve školicím středisku firmy Gerresheimer Horšovský Týn konalo další společné setkání žáků partnerských škol Naabtal-Realschule Nabburg a ZŠ Horšovský Týn. V dopoledním programu byli nejprve všichni účastníci proškoleni o hygieně a bezpečnosti a poté se v ochranném oděvu účastnili exkurze výrobní haly. Žáci 8. a 9. ročníků společně pracovali ve smíšených skupinách, mohli si zkusit nejen složit inhalátor a vyzkoušet test na drogy, ale především procvičit si svoje jazykové dovednosti v praxi. Odpoledne přišly na řadu komunikační hry a soutěže, dvojjazyčné kvízy a česko-německé puzzle. Po společné večeři v Penzionu Horšov následovalo rozloučení s novými přáteli, kteří další den zavítali do školy a zapojili se aktivně výuky cizích jazyků a matematiky. Děkujeme řediteli GHT panu Helmutu Schweigerovi za možnost účastnit se této zajímavé akce a paní Václavě Váchalové za organizaci celého dne.

 

Mgr. Anna Ježková, učitelka NJ na ZŠ Horšovský Týn 

Juniorfest 2018

Prohlédněte si fotky z udělování Zlaté rafičky (Juniorfest 2018)

Letošní XI. Juniorfest 2018 slavnostně předal Zlatou rafičku vynikající herečce Ivě Janžurové a známému  režiséru a  herci Jiřímu Strachovi , který režíroval pohádky Anděl Páně I a II.

SOU Domažlice připravilo banket

Prohlédněte si fotogalerii z této akce (odkaz: Banket)

Třetího listopadu 2018  třída IX. A navštívila prostory SOU Domažlice, protože zde pro ně studenti této školy oboru Gastronomie připravili banket. O tom, že deváťáci vzali tuto akci opravdu vážně, svědčí i jejich slavnostní oblečení.

V průběhu celé akce měl hlavní slovo mistr odborného výcviku p. Jiří Ment, který všechny přítomné seznámil za základními pravidly stolování. Pod jeho vedením si Tomáš Topinka (na obrázku nahoře) a Martin Bubeníček vyzkoušeli, jak se nosí dva talíře na jedné ruce. Studenti SOU se potom ujali samotné obsluhy. V závěru banketu bylo předvedeno flambování ovoce, které sklidilo oprávněný obdiv všech přítomných.

Byla vysazena Lípa republiky

Prohlédněte si  fotogalerii z této události (odkaz: Lípa)

Ve středu 31. října 2018 dopoledne proběhla v areálu naší školy významná akce. Na počest 100. výročí vzniku Československé republiky (28. 10. 1918) byla v blízkosti hlavního vchodu vysazena Lípa republiky.

Slavnostní proslov pronesli ředitel naší školy Mgr. Pavel Janský a starosta města p. Václav Mothejzík. Čestnou stráž drželi členové SDH Horšovský Týn.

Státní hymnu a lidovku Ach synku, synku, oblíbenou píseň prvního československého prezidenta Tomáše Garigua Masaryka, zazpíval školní sbor pod vedením p. uč. Libora Vostrackého a za doprovodu p. uč. Jaroslava Vrby.

Dravci na školním hřišti

Prohlédněte si fotografie z této akce: odkaz Dravci.

V pátek 12. října v dopoledních hodinách se žáci naší školy seznámili s ukázkami ptačích dravců. Vynikající počasí a zasvěcená a s nadšením předvedená ukázka těchto krásných ptáků skupinou sokolníků Zayferus nadchla žáky i učitele školy.

Horšovskotýnské sportovní hry

Prohlédněte si fotografie (odkaz Hry)

Ve dnech 18. a 19. září uspořádala Základní škola  v Horšovském Týně již tradiční sportovní klání žáků mladšího školního věku a to Horšovskotýnské sportovní hry. Soutěží se zúčastnilo 6 týmů žáků základních škol  Mrákova, Bělé nad Radbuzou, Staňkova a  Klenčí pod Čerchovem. Tuto čtveřici doplnilo družstvo pořádající základní školy.

Každou školu reprezentovalo deset chlapců a deset dívek ve dvou věkových kategoriích – 2. a  3. třída a 4. a  5.třída.  Žáci změřili své síly v atletických disciplínách – hod kriketovým míčkem, běh na 60 a 400 metrů a skok daleký a v míčových hrách – přehazovaná, vybíjená a fotbal. Vyvrcholením her pak byla závěrečná štafeta na 10×400 metrů.

Sportovním hrám přálo i počasí a tak mohli závodníci podat životní výkony. Hry proběhly v přátelské atmosféře, bez dopingových skandálů a  zranění. A jak celé dvoudenní klání dopadlo ? Třetí místo obsadil Mrákov, druzí byli naši borci  a vítězem se stali  žáci ZŠ Klenčí pod Čerchovem.

Slavnostní ukončení školního roku

Prohlédněte si prostřednictvím následujícího odkazu fotky z této akce (Závěr roku).

V prostoru před školní budovou byla 29. června 2018 za účasti pana starosty, vedení školy, učitelů, rodičů a žáků školy slavnostně uzavřena výuka za školní rok 2017 / 2018.

Zástupci tříd převzali diplomy za umístění v kolektivních soutěžích ze sportovního dne. Nejlepší žáci jednotlivých tříd dostali z rukou pana ředitele Mgr. Pavla Janského knižní odměny.

Nakonec je pozdravil pan starosta Václav Mothejzík a popřál žákům devátých tříd hodně úspěchů v dalším životě, všem krásné prázdniny a učitelům poděkoval za jejich vzdělávací a výchovnou práci.