Vzhledem k tomu, že ŠD byla od 11.3.2020 uzavřena z důvodu karantény ( žáci nemohli z vážného důvodu ŠD navštěvovat), mají zákonní zástupci (ZZ) na základě písemné žádosti nárok na vrácení poplatku za každý celý nezapočatý měsíc. V tomto případě se jedná o měsíce duben – červen 2020. Výše vráceného poplatku tak činí 300,- Kč na jednoho žáka ŠD.

Písemná žádost musí obsahovat následující:

  • Jméno a příjmení žadatele, podpis
  • Jméno, příjmení a třídu (ve školním roce 2019/2020) žáka, za kterého je žádost podána
  • Období, ze které je poplatek vracen (duben – červen 2020)
  • Důvod vracení poplatku (uzavření ŠD z důvodu karantény)
  • Číslo účtu, na který má škola vracenou částku převést

Žádost ZZ o vrácení peněz musí být podána vedoucí  ŠD nejpozději do  15.11.2020.

Kategorie: Nezařazené

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *