Zápis 1.třída

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zapisovány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31.8.2014

zápisový list : stahujte ZDE ; žádost o odklad: stahujte ZDE

Organizace zápisu do 1. třídy školního roku 2020/2021

    Vážení rodiče předškoláků, vzhledem k situaci, která nastala, budeme letošní zápis organizovat zcela odlišným způsobem, nežli tomu bývá obvykle. Vycházíme při tom z doporučení MŠMT ČR. Nejprve jsme uvažovali o využití modulu Zápis online v programu Bakaláři. Nakonec jsme však usoudili, že by to pro Vás bylo dost komplikované a bohužel by to stejně vyžadovalo Vaší osobní návštěvu školy.

Z tohoto důvodu jsme se pokusili vymyslet způsob, který co největšímu počtu z Vás umožní zapsat své dítě do naší ZŠ zcela bez Vaší osobní přítomnosti ve škole.

Postupovat tedy můžete následovně:

Ad 1)   ZÁPIS

 1. Na našich webových stránkách je umístěn formulář Zápisový list – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tento formulář si vytiskněte a v klidu domova jej vyplňte. Věnujte, prosím, velikou pozornost úplnému, správnému a čitelnému vyplnění. Předejdeme tím případným chybám a komplikacím. Ti z Vás, kteří nemáte žádnou možnost si tento formulář vytisknout, oznamte nám tuto skutečnost telefonicky na číslo 728 945 301 nebo e-mailem na  reditel@zshtyn.cz a společně najdeme cestu, jak Vám formulář předat.
 • Udělejte prostou kopii (nafoťte nebo naskenujte) rodného listu dítě / u cizince pasu a povolení k pobytu na území ČR. Tento doklad je pro nás nutný pro ověření přesného jména a příjmení, rodného čísla, data a místa narození a jména rodičů. Data narození rodičů a případné další údaje o nich můžete na kopii začernit.
 • Po ověření údajů bude kopie dokladu skartována. 
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – doložte doklad o oprávnění dítě zastupovat. Byl-li dítěti udělen odklad povinné školní docházky jinou školou – přiložte kopii Rozhodnutí o udělení odkladu z této školy.
 • Vyplněnou žádost a další výše uvedené doklady doručte do školy jedním z následujících způsobů.

V případě, že zvolíte poslat žádost přes datovou schránku anebo přes e-mail je nutné vše naskenovat nebo nafotit a poslat jako přílohu zprávy.

 • Přes datovou schránku, ID naší datové schránky je sr9mkqz
 • Poslat e-mailem – do předmětu zprávy napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 • Poslat poštou, obálku označte nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
 • Osobně vložit do naší poštovní schránky u zadního vchodu do budovy školy. Obálku označte nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Do levého horního rohu obálky napište svoje jméno a adresu pro zdokladování způsobu dodání písemnosti.
 • V krajním nebo v nějak komplikovaném případě se dostavte do školy v uvedeném termínu a čase, který byl oznámen pro konání zápisu. Tedy v pátek 3. dubna 2020 v čase od 1400 do 1700. Budeme pro tento případ připraveni, abychom s Vámi zápis provedli za dodržení přísných hygienických podmínek. S sebou si přineste vlastní psací potřeby, občanský průkaz, rodný list dítěte a případné další doklady např. rozhodnutí o svěření do péče apod.
 • Vše výše uvedené, prosím, proveďte nejpozději do pátku 10. dubna 2020.
 • Po našem zpracování zápisových listů Vám e-mailem nebo telefonicky oznámíme přidělené Identifikační číslo dítěte. Pod tímto číslem bude dítě uvedeno v seznamu přijatých žáků, který bude viset na našich webových stránkách a na naší úřední desce do 30 dnů po konání zápisu. Tzn. nejpozději do 10. května 2020.

Ad 2)   ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Na našich webových stránkách je umístěn formulář Žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud uvažujete o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, tento formulář si vytiskněte a postupujte podle instrukcí v jeho dolní části. Ti z Vás, kteří nemáte žádnou možnost si tento formulář vytisknout, oznamte nám tuto skutečnost telefonicky na číslo 728 945 301 nebo e-mailem na  reditel@zshtyn.cz a společně najdeme cestu, jak Vám formulář předat.

Dále postupujte takto:

 • Pokud již máte potřebná doporučení nebo je budete mít do 10. dubna 2020, pak tuto vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky s těmito příslušnými doporučeními a prostou kopií rodného listu (viz Ad 1) ZÁPIS) zašlete jedním z výše uvedených způsobů do školy nejpozději do pátku 10. dubna 2020. V tomto případě neposílejte vyplněný Zápisový list – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
 • Pokud však příslušná doporučení ještě nemáte a do 10. dubna 2020 to nestihnete, provedete normální zápis. Tzn. postupujete podle Ad 1) ZÁPIS. S tím rozdílem, že v tomto formuláři  Zápisový list – žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  zaškrtnete v kolonce „Budeme dávat žádost o odklad:  ANO“. Žádost o odklad s příslušnými doporučeními nebo alespoň samotnou žádost o odklad pak doručte do školy nejpozději do 30. dubna 2020. S tím, že Vaše žádost o odklad bude podána v řádném termínu (do 30.4.2020) a příslušná doporučení dodáte později, bezodkladně po jejich vydání.

Případné dotazy k zápisu nebo podání žádosti o odklad vám rádi zodpovíme na reditel@zshtyn.cz nebo tel. 728 945 301.

                                                                                                          Vedení školy