Desatero bezpečného internetu

Pro Vaše bezpečí stačí dodržet pár důležitých, ale přitom jednoduchých zásad.

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce – nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Informace určené dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami získáte na těchto stránkách.

https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne
https://www.e-bezpeci.cz/

KYBERŠIKANA
Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.).

Nejčastější projevy:

a) Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype)
b) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit vybranou osobu (předem připravený fyzický útok, natáčení učitele apod.)
c) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky)
d) Zneužívání cizího účtu – krádež identity (e-mailového, diskuzního apod.)
e) Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování (chatovací místnosti apod.)
f) Odhalování cizích tajemství
g) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu
h) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním

SEXTING
Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov „sex“ a „textování“ = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování oběti, známy jsou i různé formy vydírání.

KYBERGROOMING
!Nejvíce NEBEZPEČNÝ! Označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod.

Má různé etapy:
1 Vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí (osoba mění svoji identitu, je velmi trpělivá)

 1. Podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu
 2. Vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka
 3. Osobní setkání
 4. Sexuální obtěžování, zneužití dítěte

KYBERSTALKING a STALKING
Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu, tedy k pronásledování.
STALKING znamená v překladu pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu.

Nejčastější projevy:
a) Opakované dlouhodobé pokusy kontaktování oběti (dopisy, e-maily, telefonáty, SMS zprávy, vzkazy na ICQ, zasíláním různých zásilek s dárky apod.)
b) Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky)
c) Ničení majetku oběti (patří sem i zasílání počítačových virů)
d) Stalker označuje sám sebe za oběť
e) Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí)

Další témata: HOAX a SPAM, PHISHING, SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ, DĚTSKÁ PORNOGRAFIE

KDE HLEDAT POMOC nebo KAM SE OBRÁTIT?
INTERNETOVÁ PORADNA „Projektu E-Bezpečí“ nebo MÁŠ PROBLÉM?
Web: www.e-bezpeci.cz
Linka BEZPEČÍ ONLINE (Internet Helpline)
Tato asistenční linka je zaměřena na oběti internetové kriminality. Na Internet Helpline mohou děti či dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu (např. v rámci kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu apod.). Odborní konzultanti obětem poskytnou nezbytnou psychosociální pomoc a také jim poradí, jak bezpečněji internet používat.
Telefonní číslo: 116 111 – linka bezpečí
Web: www.internethelpline.cz
KRIZOVÁ TELEFONNÍ linka IPPP ČR
Krizová linka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR poskytuje pomoc při řešení případů šikany/kyberšikany, ale i v dalších krizových situacích. Na linku se mohou obracet učitelé, žáci i rodiče. Pracovníci linky pomoc poskytnou nebo zprostředkují.
Telefonní číslo: 286 881 059 nebo +420 774 089 181

NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU
Web: https://www.saferinternet.cz/