V Horšovském Týně, když přijde řeč na školní léta, se dříve nebo později objeví otázka:

„Kam jsi chodil, do staré, nebo do nové školy?“ Je zajímavé, že „novou školou“ se zde rozumí školní budova v Zámeckém parku.

Během let se školní budova v Zámeckém parku stala nedílnou součástí města, kolem níž chodíme se samozřejmostí, jako by tady stála od nepaměti, aniž si uvědomujeme, kolik úsilí několika generací to stálo, než se uskutečnil záměr vystavět skutečně reprezentativní a kapacitně na dlouhá léta dostatečnou školní budovu, která, tak jak dříve bývalo zvykem, mohla být chloubou města. Dlužno podotknout, že se to v našem městě podařilo.