Školní rok 2019/2020

 

Kroužek

Vyučující

Hra na flétnu

Mgr. Libor Vostracký

Hra na flétnu

Mgr. Alena Přibáňová

Pěvecký sbor

Mgr. Libor Vostracký

Florbal

Mgr. Libor Vostracký

Přehazovaná

Mgr. Jitka Krbcová

Vybíjená

Mgr. Jitka Krbcová

Vybíjená

Mgr. Renáta Karbanová

Hrátky s německým jazykem

Mgr. Hana Páleníková

Hrátky s anglickým jazykem

Mgr. Milena Jankovská

Výtvarné techniky

Mgr. Gabriela Kaufnerová

Hrajeme si spolu

Mgr. Gabriela Kaufnerová

Fyzikální hrátky

Mgr. Andrea Andrlová

Matematické hrátky

Mgr. Andrea Andrlová

Angličtina hrou

Mgr. Jitka Krbcová

Zdravotnický

Mgr. Eva Kociánová

Přírodovědný

Mgr. Monika Šnircová

Školní časopis

Mgr. Věra Táborská

 

 

 

 

Školní rok 2020/2021

 

ve školním roce se budou organizovat kroužky pouze po ročnících.