Školní klub při Základní škole Horšovský Týn

Školní klub doplňuje svou činností spektrum volného času dětí v době mimo vlastní vyučování. Na naší škole je určen žákům všech ročníků.

Jeho cílem je vhodné vyplnění volného času, získání a rozvoj vědomostí a dovedností v oblastech sportovních i kulturních.

Klub vytváří podmínky umožňující bližší kontakt mezi žáky navzájem, žáky a školou, školou

a rodiči. Zároveň napomáhá škole při výchovném působení na žáky a to zejména při minimalizaci působení negativních jevů na mládež a k tomu využívá činnosti svých kroužků a jiných krátkodobých akcí či soutěží.

Každý kroužek má svůj vlastní roční rámcový vzdělávací plán a je veden vychovatelem školního klubu. Využívá tak prostory školy dle typu a zaměření kroužku (jednotlivé třídy, učebnu VT, tělocvičny, školní hřiště).

Žáci se do klubu přihlašují písemnou přihláškou. Přehled všech zájmových kroužků je vždy aktualizován s novým školním rokem během měsíce září.