je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady ZŠ Horšovský Týn

Zástupci obce:

Marie Škardová (předsedkyně)

Ing. Břetislav Vokáč

Zástupci rodičovské veřejnosti:

Kateřina Škopková

Pavel Novák

Zástupci školy:

Mgr. Renáta Karbanová

Mgr. Milan Foltýn