je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Složení školské rady ZŠ Horšovský Týn

Zástupci obce:

MUDr. Ondřej Plášil, o.plasil@muht.cz

Jiřina Vogeltanzová ,  j.vogeltanzova@muht.cz

Zástupci rodičovské veřejnosti:

Ing. Irena Luňáčková, irena.lunackova@email.cz

David Beňo, dalu78@seznam.cz

Zástupci školy:

Mgr. Renáta Karbanová, karbanova.renata@zshtyn.cz (předsedkyně)

Mgr. Milan Foltýn, foltyn.milan@zshtyn.cz