Aktuality

VÝTVARKA NA DÁLKU

VV 2020: Rok s Vincentem a koronavirem I v době uzavření školy kvůli pandemii nemoci covid 19 vytvářeli naši žáci pěkné výtvarné...

Číst více

Výuka – od 12.10.2020

Od pondělí 12.10. do 25.10. bude změna v organizaci vyučování 2. stupně. Příští týden, tj. od 12.10. chodí do školy...

Číst více

O škole

V Horšovském Týně, když přijde řeč na školní léta, se dříve nebo později objeví otázka:

„Kam jsi chodil, do staré, nebo do nové školy?“ Je zajímavé, že „novou školou“ se zde rozumí školní budova v Zámeckém parku.

Během let se školní budova v Zámeckém parku stala nedílnou součástí města, …

Fotogalerie

Pár fotografií z naší fotogalerie.