Základní informace:

Vedoucí provozu školní jídelny je paní Marie Lillová. Vedoucím kuchařem je pak pan Michal Vozár, který řídí práci dalších šesti kuchařek. V pondělí, ve středu a v pátek připravují dva druhy jídel. V úterý a ve čtvrtek tři druhy většinou bezmasých jídel, pro téměř 700 strávníků (z toho je 130 cizích strávníků).

Vaří i pro Základní školu a Odbornou školu Nádražní, Horšovský Týn, soukromou ZŠ a MŠ Adélka Mašovice.

Jídelní lístek připravuje vedoucí jídelny s vedoucím kuchařem.

Na přípravu jídel se používají pouze kvalitní suroviny. Veškeré nápoje jsou určeny pro školní jídelny s obsahem ovoce a zeleniny. 

Provozní informace

Přihlašování a odhlašování obědů je možné elektronicky na stránce www.strava.cz nebo i telefonicky, ráno téhož dne do 7:00 hodin  Jídelníček lze zobrazit na stránce www.strava.cz následovně:

Telefon: 379 422 382, 607524709

Výdej oběda:
od 10:30 – 11:45 hod.                    cizí strávníci
od 11:30 – 13:30 hod.                    ostatní strávníci

Ceny oběda:

3 – 6 let                                                          23,00 Kč

7 –10 let                                                         25,00 Kč

11–14 let                                                        27,00 Kč

15–více                                                           28,00 Kč

cizí strávníci                                                    60,00 Kč

žáci prázdniny a nemoc                                60,00 Kč

Informace k čipům

Funkční čipy nebude škola od žáků vykupovat. Je však možné si je mezi sebou předávat. Tzn. pokud strávník z jakéhokoliv důvodu ukončí stravování v naší školní jídelně, bude jeho čip předán jinému začínajícímu strávníkovi. Jeho zákonný zástupce si ho přinese s sebou k paní účetní, která tento čip zaeviduje do systému pod tímto novým strávníkem.

U MECHANICKY POŠKOZENÝCH NEBO ZCELA CHYBĚJÍCÍCH AKTIVNÍCH ČIPŮ (skleněná tyčinka uvnitř) NELZE UPLATNIT PRÁVO VADY!

Pravidla pro výdej stravy do jídlo nosičů

1) Strávník si přijde pro oběd v době určenou pro odběr

    do jídlonosičů(10:30 – 11:45 hod.)nebo po skončení

    hlavního výdeje tj. ve13:30 hod.

2) Během hlavního výdeje oběd do jídlonosičů nevydáváme.

3) Oběd vydáváme pouze do nádob určených pro odběr   

 Stravy, které vyhovují hygienickým předpisům.

Ne do skleněných nádob

4) Oběd je určen k okamžité spotřebě.

5) Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován.

Normy pro školní jídelny:

Vnitřní řád školní jídelny: