Úkoly pro žáky – 3.ročník

13 Bře

Probranou slovní zásobu a její rozšiřování možné procvičovat i na níže uvedených stránkách, jsou moc pěkné, bude vás to bavit.

https://www.helpforenglish.cz/article/2008113001-zakladni-slovni-zasoba-jidlo-a-piti

První ukázka patří k učebnici Aj na str. 32, druhá ukázka ke komiksu na str. 33.

Vážení rodiče, milé děti,
zasíláme Vám opět úkoly , které si budete moci plnit v průběhu celého týdne (od 30.3. do 3.4.2020). Tentokrát přikládáme souhrnné pracovní listy z ČJ i M, které bychom dětem rády opravily. Prosíme o jejich povinné zaslání nejpozději do čtvrtka 2.4.2020 na naše e-maily. Vypracované listy můžete vyfotit či naskenovat (nezasílat ve formátu PDF).

M – pracovní sešit str. 40 (geometrie)
M – Početník – str. 23, 24
M – připomenout znovu jednotky objemu a hmotnosti dle Matýska (viz odkaz z minulého
týdne)

ČJ – PS Vyjmenovaná slova str.38
ČJ – uč. str. 105/13 (napsat jako diktát), 14
– str. 108/1 (porozumění textu)
Dokončit vlastní četbu knihy za měsíc březen.

PRV – pracovní sešit str. 41 (podle uč. str. 37)
PRV – zapsat a naučit poznámky ( 3.C pouze naučit)

VV – pro dobrovolníky zasíláme námět na kresbu (vybarvení libovolnou technikou)
https://artprojectsforkids.org/little-birdies-watercolor-painting/

AJ – 3. C
uč. str.32, 5. lekce, zapsat nová slovíčka do slovníčku(jenom ta,která ještě nemáme). Poslechněte si nahrávku ke str. 32, 33, nahrávka je výše.
Nové učivo je vazba I have got = I´v got(zkrácenina) = já mám
I´v got a car. Mám auto. I´v got a doll. Mám panenku. I have got a bike. Mám kolo.
I haven´t a ball. Já nemám míč. I haven´t apples. Nemám jablka.
Vyluštětes i křížovku pro opakování slovíček

Nj – učebnice str. 60 – text pročíst a přeložit
– napsat nová slovíčka do slovníku
– prac. sešit str. 21/3, 22/4
pracovní list

Aj – 3. B (týden od 30.3 do 5.4.) Procvičovat slovní zásobu nové 5.lekce. Slovíčka byste již měli mít zapsaná z minulého týdne. Nově gramatika slovesa „have got“. Jak jsem již minule slíbila, vkládám pro stažení tabulku k této gramatice. Je třeba k úkolům v pracovním sešitě. PS 40/2, 41/2, další pracovní listy ke stažení jsou dobrovolné. Stále využívejte výše uvedené odkazy na online procvičování.

3. 4. 2020
Dobrý den,
posílám řešení pracovního listu z Nj.

Vážení rodiče, milé děti,
zasíláme Vám nové úkoly. Tentokrát pouze od pondělí 6.4. do středy 8.4. 2020. Od čtvrtka naberte nové síly a užijte si krásné VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY!

Úkoly na následující týden zadáme na webové stránky v úterý 14.4.2020.

M – pracovní sešit str. 17
– geometrie podle Matýskovy geometrie na str. 46 (vypracovat na papír či do sešitu
geometrie) https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/

ČJ – učebnice str. 106/2 (přepis)
– naučit se zpaměti vyjmenovat správně za sebou slovní druhy, umět přiřadit slovnímu
druhu správné číslo (3.B – kdo má možnost, může si přehled vytisknout a nalepit do
Přehledníčku)

  • Pracovní list – zápis o přečtené knize za březen (3.B a 3.C provedou zápis do níže uvedeného pracovního listu. 3.B – všichni žáci u sebe nemají čtenářské deníky, proto poté vypracovaný list do deníku nalepíme. )
    3.A – zašle zápis ve čtenářském deníku jako obvykle (pouze ten, kdo tak zatím
    neučinil)

PRV – na jarní vycházce s rodiči vyrýpnout jednu kvetoucí rostlinu i s kořenem, poté ji vylisovat, nalepit na čtvrtku, doplnit název rostliny a popsat její jednotlivé části)

PČ – vytvořte z vajíčka jakékoli zvířátko dle vlastní fantazie (námět pro dobrovolníky)

Nj – pracovní list Ostern, opakovat slovíčka, řešení pracovního listu uložím v pátek

Angličtina 3. B: Na tento týden jsem si pro vás připravila jeden jediný povinný úkol. Po kliknutí na odkaz níže se vám zobrazí testík. Obsahuje 10 jednoduchých otázek na opakování učiva. Po vyplnění dáte ODESLAT a po té si můžete zkontrolovat odpovědi (skóre). Nespěchejte, buďte trpěliví, dobře čtěte zadání, ať zbytečně nechybujete. Zároveň se nic neděje, pokud se testík nepovede, známku dám jen těm z vás, kdo budete chtít. Po odeslání již nelze opravit. Dále vložím ke stažení možnou dobrovolnou práci k tématu Velikonoc. Přeji krásné Velikonoce a hlavně zdraví . R. Karbanová

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx3PPqIKDG0E4jH_kuxLAv2PqJY3EauNtkiHEUXmAPwgEGEw/viewform?vc=0&c=0&w=1