Weltwasserwoche (světový týden vody)

31 Kvě

Prohlédněte si z odkazu fotky (WWW).

V pondělí 13.května 2019 vyrazilo na výlet do partnerského města Nabburg 95 žáků ZŠ Horšovský Týn. Žáci 5.ročníku a třída 4. A v dopoledním programu nejprve navštívili Muzeum ve volné přírodě v Neusath-Perschen, kde v rámci Světového týdne vody (Weltwasserwoche = WWW) prošli několik stanovišť s průvodci, kteří žákům sdělili mnoho zajímavostí o hospodaření s vodou, pod mikroskopem ukázali drobné i větší živočichy z řek, potoků a rybníků. Žáci se dozvěděli o záchraně žab a dalších obojživelníků během rozmnožování, o skladbě půdy a zadržování vody v půdě a naučili se také německé názvy základních hornin.

V muzeu se nachází několik zachovalých hospodářských stavení, dvorů a hrázděné domy z počátku minulého století, a tak si děti na vlastní kůži mohly vyzkoušet, jak těžké bylo pro tehdejší obyvatele napumpovat velké vědro vody a dopravovat vodu do domu. Zajímavá byla také prohlídka hospodářských zvířat a především ukázka živých ryb vylovených z řeky Naab. V jedné prosklené nádrži se tak sešli kapři, karasi, cejni, líni, okouni, štiky, plotice a další drobné ryby.

Celým programem nás obětavě provázel pan Josef Götz, který fotografoval žáky  při aktivitách na všech stanovištích.

Odpoledne přivítal na radnici žáky starosta města Nabburg pan Armin Schärtl. Povyprávěl o práci starosty a novinkách ve městě, ukázal žákům zlatou pamětní kroniku a nakonec všechny pozval na skvělou zmrzlinu. Myslím, že na tento parádní výlet budou všichni rádi vzpomínat.