Vedení Základní školy Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace, Zámecký park 3 oznamuje, že v souladu se zákonem č. 67 ze dne 17. března 2022  o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace § 1 a § 2 odst. 5 se zápis do 1. třídy školního roku 2022/2023 bude konat

v budově školy ve čtvrtek 16. června 2022 od 8:00 do 17:00 hodin.

Zapisovány budou děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce se všemi potřebnými doklady k povolení pobytu na území ČR.

Mgr. Pavel Janský,   ředitel školy

Зарахування до 1 класу початкової школи для дітей з України

Керівництво Горшівської початкової школи імені Тýна Домажлицького району, дописацька організація, Замковий парк 3 повідомляє, що відповідно до Закону No 67  від 17 березня 2022 року про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ Російської Федерації § 1 і § 2 п. У будівлі школи відбудеться 5 зарахування до 1-го класу навчального року 2022/2023

у четвер, 16 червня 2022 року, з 8:00.m до 17:00.m.

Будуть зараховані діти, народжені з 1.9.2015 по 31.8.2016 року. Законний опікун дитини з’явиться з дитиною з усіма необхідними документами для отримання посвідки на проживання в Чехії.

Павло Янський, директор школи

Kategorie: Nezařazené