Archiv pro měsíc: Květen 2016

Exkurze Plzeň

Šesťáci ojevovali  Plzeň

Fotky z exkurze

Dne 30. 3. 2016 jsme my, žáci 6. ročníků, uskutečnili exkurzi do Plzně. Cestou, kterou jsme si zpříjemňovali preclíky z pekárny p. Novotného, jsme přečetli zhruba 15 referátů. Slyšeli jsme například referát o katedrále sv. Bartoloměje, o Rudolfu II. nebo také o soutoku čtyř řek v Plzni. Když jsme dorazili do města, nejdříve jsme si pro štěstí šli sáhnout na andělíčka „Osahánka“ ke katedrále sv. Bartoloměje a poté naše cesta pokračovala na plzeňskou radnici, kde jsme navštívili tyto prostory: Mázhaus, Obřadní síň, Sněmovní sál i Eifelku. Prohlédli jsme si historický model města, latinské poděkování místních měšťanů císaři Rudolfu II. I a plzeňský městský znak. Dále jsme se dostali do Západočeské galerie „13“, kde jsme byli rozděleni do dvou skupin. Povídali jsme si o živlech v nás a zhlédli krátký film o barokním umění. K ukončení Smetanovských dnů v Plzni jsme zde uspořádali krátké kulturní vystoupení, které se nám moc líbilo. Jenom pro úplnost: na kytaru hrála Tereza Hradecká a na flétnu Ondřej Krbec , oba ze 6. A. Na závěr jsme si všichni zazpívali árii ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta „Proč bychom se netěšili“.

Radnice Galerie Katedrála Podzemí Stadion Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny, první vyrazila do podzemí a ta druhá do Pivovarské- ho muzea. V podzemí jsme procházeli různými chodbami pod ulicemi města Plzeň. Paní průvodkyně nám řekla spoustu zajímavých informací o tom, jak tyto prostory sloužily Plzeňanům ve středověku. Mimo jiné jsme viděli Trojánskou kroniku – první česky psanou kroniku, vytištěnou právě v Plzni – ale třeba také lebku koně. Během cesty podzemím jsme zaznamenali mnoho studen, které byly pro život ve městě nezbytné. Pak se skupiny vyměnily a my jsme šli do Pivovarského muzea zjistit, jak se ve středověku vyrábělo pivo. Seznámili jsme se se spoustou řemesel,  o kterých jsme ani nevěděli, že souvisejí s pivem. Zhlédli jsme krátký film o bednářích; viděli jsme, jak pivo kvasí a jak vypadala hospoda ve středověku.

V katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky na nás už čekal plzeňský biskup Msgre. František Radkovský, který za měsíc končí ve své funkci. Ten nám ukázal hlavní oltář katedrály zasvěcený sv. Bartolomějovi a popsal nám všechny v něm vytesané postavy svatých. Pak jsme se posadili do lavic a pan Radkovský nám povídal o Velikonocích, o jejich významu pro všechny křesťany. Jako poděkování za krásné povídání žáci 6. A darovali panu biskupovi namalovaný oltář sv. Bartoloměje. Po rozloučení jsme pokračovali v naší exkurzi.

Jejím závěrečným bodem byla návštěva stadion FC Viktorie Plzeň, kde nás provedl mluvčí klubu Mgr. Pavel Pillár. Hned na začátku nám oznámil, že se nemůžeme podívat po celém stadionu, protože je právě v rekonstrukci. Při návštěvě hřiště jsme sice žádného hráče nepotkali, ale přece jen jsme si stadion FC Viktorie Plzeň užili. A cestou k autobusu jsme si mohli koupit suvenýry v klubovém FanShopu.

Tereza Hradecká, Nela Křížová, Sára Šťastná, Ondřej Krbec, 6. A