Informatika – 8.r.

Tabulka – rozvrh – formátování, doplnění buněk daty

Klasifikace – formátování buněk, tabulky, šířka sloupců, slučování, zarovnání, podmíněné formátování, vzorce

4. Podmíněné formátování – po splnění podmínky se text naformátuje – používali jsme u předcházejícího úkolu – postup zde:

funkce má více možností než v našem úkolu – klasifikace : https://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-priklady/

Když – Do sloupce ZISK v podkladech pro klasifikaci doplňte u jednotlivých studentů počet procent získaných bodů. Do sloupce ALARM zobrazte u studentů se ziskem pod 20% vykřičník.

v příkladu se využívá funkce když, je to logická funkce, při splnění podmínky se plní jedna možnost při nesplnění druhá, nejprve je důležité příklad vyřešit matematicky a pak vymyslet vzorec, který to bude počítat pro celou tabulku – úkol pro vás – vytvořte tabulku podle předlohy, samostatně vyřešte úlohu do listu k vytvořené tabulce, využijte funkce excelu jako Suma (sečte všechny hodnoty), stačí mi vyřešený jeden příklad – výsledek zašlete na můj email

Řešení:

Vzorec – sloupec Zisk: =SUMA(D6:K6)/SUMA($D$5:$K$5) – výsledek des. číslo -pro zobrazení v procentech : Menu – Formát čísla: Procenta

Vzorec – sloupec Alarm: funkce Když, =KDYŽ(L6<0,2;“!“;“ „), L6 = zisk, podmínka určuje pokud je zisk menší než 20 %, tak se zobrazí „!“, pokud podmínka neplatí tak je vložen prázdný znak (mezera)- “ „

$D$5:$K$5 – absolutní adresa – ukotvení buňky v rámci listu Excelu, při kopírování vzorce se adresy buněk s absolutní adresací nemění.

Výukové materiály – Excel

Zjisti vzorec pro výpočet obvodu a poloměru kruhu, urči konstantu (co je konstantou ve vzorci), najdi hodnotu průměru u následujících těles: Země, Slunce, fotbalový míč, tenisový míček

Vzorec pro výpočet obvodu těles: O=2*(Pí)*r; „Pí“= 3,14 (konstanta), r – poloměr tělesa, O=(Pí)*d, d=průměr, odvozený vzorec r=O/(2*(Pí))