Informatika – 8.r.

vypracované úkoly zasílejte na email svých učitelů (www.zshtyn.cz – Kontakty)

Úkol č.1: Vytvořte prezentaci na téma: Slavná osobnost, budova, místo apd.. – prezentace musí obsahovat i obrázky, nezapomeňte na hlavní zásady tvorby prezentace. Rozsah min.5 stran.

Prezentaci  nezapomeňte podepsat a odeslat na email vyučujícího.

Úkol č.2: Eurorebus – průběžně odpovídejte na soutěžní otázky, pokud jste se v tomto školním roce ještě nepřihlásili, tak se přihlaste, pokud už neznáte heslo, tak si vytvořte nový přístup


Úkol č.3: S programem Excel jsme nějakým způsobem začali.

Zopakujme si:

Formátování tabulek, ohraničení, slučování buněk, písmo, výplň, zarovnání, orientace

Tabulka – rozvrh – formátování, doplnění buněk daty

Klasifikace – formátování buněk, tabulky, šířka sloupců, slučování, zarovnání, podmíněné formátování, vzorce – úkol: Vytvořte tabulku klasifikace podle předlohy

4. Podmíněné formátování – po splnění podmínky se text naformátuje – používali jsme u předcházejícího úkolu – postup zde:

funkce má více možností než v našem úkolu – klasifikace : https://office.lasakovi.com/excel/formatovani/ms-excel-podminene-formatovani-priklady/

Když – Do sloupce ZISK v podkladech pro klasifikaci doplňte u jednotlivých studentů počet procent získaných bodů. Do sloupce ALARM zobrazte u studentů se ziskem pod 20% vykřičník.

v příkladu se využívá funkce když, je to logická funkce, při splnění podmínky se plní jedna možnost při nesplnění druhá, nejprve je důležité příklad vyřešit matematicky a pak vymyslet vzorec, který to bude počítat pro celou tabulku – úkol pro vás – vytvořte tabulku podle předlohy, samostatně vyřešte úlohu do listu k vytvořené tabulce, využijte funkce excelu jako Suma (sečte všechny hodnoty), stačí mi vyřešený jeden příklad – výsledek zašlete na můj email

Řešení:

Vzorec – sloupec Zisk: =SUMA(D6:K6)/SUMA($D$5:$K$5) – výsledek des. číslo -pro zobrazení v procentech : Menu – Formát čísla: Procenta

Vzorec – sloupec Alarm: funkce Když, =KDYŽ(L6<0,2;“!“;“ „), L6 = zisk, podmínka určuje pokud je zisk menší než 20 %, tak se zobrazí „!“, pokud podmínka neplatí tak je vložen prázdný znak (mezera)- “ „

$D$5:$K$5 – absolutní adresa – ukotvení buňky v rámci listu Excelu, při kopírování vzorce se adresy buněk s absolutní adresací nemění.

Výukové materiály – Excel

Úkol č.4: Eurorebus – vyfoťte a zašlete mi váš bodový zisk na email.

Úkol č.5 – V únoru jsem zadával úkol na téma: Zjisti vzorec pro výpočet obvodu a poloměru kruhu, urči konstantu (co je konstantou ve vzorci), najdi hodnotu průměru u následujících těles: Země, Slunce, fotbalový míč, tenisový míček

Vzorec pro výpočet obvodu těles: O=2*(Pí)*r; „Pí“= 3,14 (konstanta), r – poloměr tělesa, O=(Pí)*d, d=průměr, odvozený vzorec r=O/(2*(Pí))

Úkol č. 7: Vodorovný vrh, vytvořte graf – teoretický základ – Wikipedie

Postup: 1. zdrojová data – tabulka – čas (v rozmezí 0-5 s, lineární číselná řada s přírůstkem 0,1), souřadnice x ( podle vzorce x=v*t), souřadnice y (y=h-5*t^2)

2. Ovládací tabulka (3×2 – 3 řádky, 2 sloupce) – rychlost (m/s), výška hodu (m), posuvník (ovládací prvek, který ovládá po nastavení konkrétní buňku)

3. Vytvoření grafu – označíte (vyberete) data v sloupci souřadnice x, souřadnice y, zvolíte vložit graf bodový s vyhlazenými spojnicemi, upravíte měřítko os – pravé tlačítko na ose – formát osy (min. 0 max.. 10 (20))