Na našich webových stránkách je umístěn formulář Přihláška do školní družiny. Tento formulář si vytiskněte (dodržujte formát A4) a v klidu domova vyplňte oddíl A a C.

Oddíl B (odchody dětí) vyplňte tužkou, upraví se podle platného rozvrhu jednotlivých tříd v přípravném týdnu (poslední týden v srpnu – 29. 8. – 30. 8. 2022 v čase 8.30 – 13.30) nebo na začátku školního roku.

Vyplněnou žádost doručte do školy jedním z následujících způsobů:

  1. Poslat poštou, obálku označte nápisem  ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
  2. Osobně vložit do naší poštovní schránky u zadního vchodu do budovy školy. Obálku označte nápisem  ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Vše výše uvedené, prosím, proveďte nejpozději do 24. června 2022.

Žáci budou přijati v souladu s kritérii uvedenými v řádu školní družiny.

Případné dotazy k zápisu Vám rády zodpovíme na adrese: druzina@zshtyn.cz nebo tel. 607 845 333 v čase mezi 13 až 15 hod.

                                                                               Vychovatelky školní družiny

Kategorie: Nezařazené