Úkoly pro žáky – 4.ročník

13 Bře

Vážení rodiče a milé děti, zde najdete pracovní listy ( ke stažení ) určené k domácímu procvičování po dobu nuceného volna. Další informace hledejte zde i na svých emailech. Přejeme všem hodně sil, tolerance a hlavně pevné zdraví. Paní učitelky čtvrtých tříd

Německý jazyk – samostatná práce na období 16.3. – 20.3. – učebnice str. 41,42 – čtení a překlad textů A- D (ústně) e-mail: hanova.kristyna@zshtyn.cz
Do konce týdne sem vložíme správná řešení některých pracovních listů. Prosíme rodiče o překontrolování a žáky o opravení chyb. Nebo vypracované listy zasílejte na naše školní či osobní email.adresy dle domluvy s vyučujícím. Děkujeme za spolupráci.

Aj4 Lenka Radějová on-line procvičování https://www.helpforenglish.cz/article/2007091601-family-vocabulary-1

Procvičování na:

https://www.helpforenglish.cz/article/2018102707-rodina

Doporučujeme:

Sledujte televizní pořad UčiTelka. Dále www.skolakov.eu nebo www.pripravy.estranky.cz

také na www.rysava.cz naleznete např. různé pro učitele a žáky (vlevo) zápisy z vyuč.hod 4.ročník – vlastivěda – dějepis 39 až 45 Matematika – 4.ročník – obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku Matematika – 5.ročník – římské číslice a spoustu dalších možností , jak nezahálet a procvičovat v domácím prostředí.

Aj4-Radějová Lenka-on line procvičováni číslovek

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072423-numbers-11-20

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072424-numbers-20-100

Aj Lenka Radějová – užitečná pomůcka

https://www.helpforenglish.cz/article/2010100202-numbers-pomucka

Pro opakování geometrie 4.ročníku – Matýskova matematika – videa s popisem konstrukce a také videa k výpočtům obvodů ( později i obsahů ) geom. tvarů. Také tato videa najdete na youtube.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 23.3 – 27.3. – UČ 44/ 3 – Vytvořit podobné rozhovory s obrázky na okraji stránky – 3 příklady si zapsat do sešitu gramatiky, 44/4 – Ptát se a odpovídat na dané obrázky, které jsou opět na okraji stránky a to : Wie ist das? ( Jaké je to?) a odpovědět např. Der Hut ist schwarz.( Klobouk je černý) – opět 3 příklady do sešitu gramatiky. Opakovat si slovíčka 3. lekce. Prosím na e-mail napsat, jak žák zadané úkoly zvládl, popř. napsat co mu nešlo, co nepochopil. Děkuji. e-mail: hanova.kristyna@zshtyn.cz

Aj4 -Radějová Lenka -úkoly od 23.3-27.3. Napsat číslovky do 100,přehled najdete v odkaze níže.Pod přehledem číslovek je možno on-line procvičovat.Doporučuji.😊 Pro šikovné ruce-můžete si vyrobit vlastní pomůcku-kartičky s čislovkami.Na jednu stranu napíšu čislo a na druhou čislovku slovem.


Dále prosím procvičovat slovíčka-rodina,abecedu a spelling.Napsaná slovíčka nemí nutné posílat ke kontrole.😉

Aj 4-Radějová Lenka

Další užitečný odkaz pro interaktivní procvičováni.

http://www.jazyky-online.info/

27.3 – IV.B – zde úkoly z Čj do pátku 3.4. nová látka SLOVESA (učebnice ČJ str. 140) , poznámky opsat do sešitu nebo nalepit, dále procvičovat do pracovních listů str. 21 celá, str.24/2,3 , str. 25/ 1,2, zbytek úkolů na těchto prac.listech je možné udělat nepovinně. Další úkol proveďte ústně z učebnice Čj 138/5. Následující úkoly k procvičení pravopisu podst.jmen najdete v malém prac.sešitu z Čj str. 28/5 28/7 29/8 29/9. Poznámky, postupy, nápovědy apod. najdete v následujících souborech určených ke stažení a tisku. Děkuji rodičům, kteří mohou pomoci i dalším dětem z naší třídy.

Aj4-Radějová Lenka

Pridávám pracovní list ,který vám nezabere víc jak 10 min.😊

IV.B – 28.3. Úkoly z matematiky od 29.3. do neděle 5.4. 2020 vypracujte do sešitů

29.3 IV.B – PŘÍRODOVĚDA Napište do sešitu na Pří nebo zpracujte na papír a vložte do sešitu. Kdo můžete, tak mi vaše odpovědi pošlete. Můžeš psát i na počítači, také vkládat obrázky, když ti to rodiče dovolí. Čeká tě 20 otázek, kterých se nemusíš bát.

Aj – Monika Beranová, beranova.monika@zshtyn.cz Žádám rodiče žáků ze 4:A,B,C, kteří se dosud neozvali a neposlali vypracovanou práci svých dětí, aby tak učinili co nejdříve. Vyfoťte vypracované stránky z pracovního sešitu a pošlete je na můj email. Monika Beranová

IV.B 30.3. Program televizního vysílání na ČT 2 v pořadu UčiTelka přibližně každý den od 10.45 hod je PO 30.3. vyjmenovaná slova po V procvičování ÚT 31.3. jednotky času ST 1.4. PRAHA ČT 2.4. čtení s porozuměním PÁ 3.4. souměrnost podle osy – geometrie. Dále uvádím a doporučuji na internetu Dějiny českého národa a Matika in. vše je nepovinné

Německý jazyk – Kristýna Hánová- prosím ty rodiče, kteří mi ještě neodeslali žádnou samostatnou práci, aby tak učinili. Samostatná práce na období 30.3-3.4- PS str. 24,25( kdo by chtěl více práce, může si dodělat nějaká předchozí cvičení z této lekce v PS, ale je to nepovinné). Opět zaslat vyfocené na mail:hanova.kristyna@zshtyn.cz. Děkuji. Hezký zbytek dne.Hánová

Aj4 Radějová Lenka

Dnes si vyzkoušíme interaktivní pracovní list.Po vypracování klikněte na -Finish- a list se vyhodnotí, prosím ofotit a poslat.
pozor! Scissors-nůžky množné číslo-scissors are ne scissors is!!!

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstrative_pronouns/What’s_this_oz30881vj

1.4. IV.B Zde trénování PODSTATNÁ JMÉNA – pro rychlíky a MAKOVICE proti NUDĚ – – nepovinné !!!

1.4. IV.B. úkoly z ČJ do pátku 3.4. – zde opravené pracovní listy

1.4. IV.B – VLASTIVĚDA – další procházka českou historií – Počátky českého státu , učebnice VLA str. 78 až 79. Zde najdete také poznámky, které si můžete přepsat do sešitu, nebo vytisknou a přilepit.

Aj4-Radějová Lenka

Dobrý den, přidávám 2 interaktivní listy,které budete mít hned hotové.😊Prosím po vyhodnocení odeslat na můj mail. Snahu ocením.😉

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Monster_gz66043tb


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Physical_description/Hair_and_eyes_description_sd54368nu

2.4. IV.B – český jazyk do pátku 10.4. Učebnice ČJ str. 136 přečíst, 136/1 a , b ústně, 137/ 2 a ústně ( nebo na papír ) – vyjde TAPÍR – 137/2 b písemně do sešitu ) na papír ) a poslat, str. 140 tabulka přečíst, str. 142 přečíst – slovesa v přít.čase mají koncovku – í , 142/11 opiš do sešitu. Dále vyplň další pracovní listy. Zde najdeš nevyplněné i vyplněné PL ke kontrole. Koncovky PJM je vlastně PS z ČJ str.30, 31 – takže nemusíš stahovat. POZOR – 142 /11 slovesa jsou převážně v čase budoucím. Kdo už barevně označil nechá. Omlouvám se.

3.4. IV.B – blíží se Velikonoce. Vyrobte velikonočního zajíčka, beránka či kuřátko. Pošlete mi fotografii či obrázek, jak se vám to povedlo. Materiál si zvolte sami. Tento nepovinný úkol je pouze pro zájemce. Ti, kteří rádi pracují na počítači ( a mají to dovolené ) mi mohou poslat počítačem zpracované téma: VELIKONOCE ( např. zvyky, proč se slaví, jak se slaví v jiných státech apod. ) . I tento úkol je pouze dobrovolný. Těším se na vaše práce. IF. Nezapomeňte číst a zapisovat do čtenářských deníků.

Monika Beranová

5.4. IV.B – Úkoly z matematiky do neděle 12.4. 2020 – převody jednotek hmotnosti a objemu, zpracujte do M – Š podle učebnice, co dětem nepůjde, tak vynechat, nebo poprosím pomáhat. Procvičování a upevňování převodů nepovinné – dobrovolné – jen pro zájemce. Zde najdete i správná řešení ke stažení. Jednotky hmotnosti a objemu učebnice matematiky str. 83 / 1, 2, 3, 4 a str. 84 / 1, 2, 3, 4 do M – Š. Dále zkuste velký pracovní sešit ( žlutý ) str. 8 / 6, 7, 8, 10, 11 a početník I. díl str. 12.

6.4. IV.B Poznámky z přírodovědy a vlastivědy, vytisknout a nalepit, přepsat nebo zpracovat na počítači. JARO učebnice Pří str. 72 – 76 prohlédnout si obrázky a přečíst. Podle obrázku ze str. 72 vymyslet do sešitu ( na papír ) , ručně nebo na počítači , 4 až 8 vět na téma JARO a poslat.

Počátky českého státu – pokračování – učebnice Vla str. 79 dole až 81 přečíst + ústně otázky ze str. 81

Aj4-Radějová Lenka

Tentokrát mám pro vás velikonoční interaktivní luštění😉.Hodně zábavy a Happy Easter! Stačí poslat do 13.4.Děkuji.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc

po vyluštění prvniho listu spojte slovo s obrázkem .😉jednoduše táhnete prstem od slova k obrázku.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 6.4.-17.4.Dobrovolný DÚ na měsíc duben – das Ostern (Velikonoce), úkoly pro všechny: Přepsat a naučit se slovíčka 4.lekce – str. 64/Nicht vergessen, přepsat si gramatiku do ŠS str. 64,65 a naučit se ji. Kdyby jste něco z nové gramatiky nepochopili, ozvěte se mi na e-mail, ráda poradím. Prosím rodiče, aby mi zaslali info, jak jejich dítě zvládá zadanou práci. Děkuji, přeji hezký zbytek dne a pohodové Velikonoce 🙂 Hánová

7.4. IV.B upozornění – na svých email. adresách najdete odkaz na kvíz z vlastivědy. Prosím o jeho vyplnění. Kvíz není hodnocen známkou.