Vážení rodiče a milé děti, zkoušíme nové a snad jednodušší navázání kontaktu s vámi. Od pondělí 16. 3. 2020 zde najdete úkoly na domácí práci po dobu nuceného volna. Úkoly budou společné pro celý ročník, samozřejmě s výjimkou cizích jazyků. Dnes na úvod posíláme několik logických úloh na provětrání mozkových závitů. Zkuste je přes víkend vyřešit a v pondělí zde najdete správné řešení. Pracovní list si lze stáhnout a vytisknout. Přejeme hezký víkend a hodně zdraví. Paní učitelky z pětky

Německý jazyk – samostatná práce na období 16.3. – 20.3. – učebnice str. 105,106 – čtení a překlad textů A,B (ústně) e-mail: hanova.kristyna@zshtyn.cz

5.A,B,C: Informatika – Kdo má možnost z domova práce na PC, vytvořte plakát na filmové představení. Do obrázku vložte název filmového představení, místo, čas, cena a stručný obsah. Zvolte si libovolné formátování: velikost, typ písma, barva, podbarvení, zarovnání, tučné, kurzíva, podtržení. Práci vypracujte do 14 dnů a odešlete ji na email dle svého vyučujícího: paralova.j@email.cz, kaufnerovag@gmail.com

Angličtina pana uč. Vostrackého: Pan učitel prosí rodiče, aby mu během dneška odeslali naskenované nebo ofocené domácí úkoly na tuto adresu l.vostracky@seznam.cz. Pokud ještě nemáte domácí úkoly z Aj hotové, tak mu prosím zašlete mail, že domácí úkoly ještě doplníte. Potřebuje, aby na vás všechny měl kontakt. Ve středu prý zašle novou práci do pátku.

Aj 5-Lenka Radějová

16.3.-20.3.-pracovni sešit str.63-64(měli bychom vše umět, pracuj dle vzoru, nebo hledej pomoc v učebnici),slovíčka 11.lekce napsat do slovníčku.pracovní sesit prosim ofotit a poslat na můj mail. -stačí dvojlist 1x týdně.

V připadě ´dlouhé ´ chvíle jdi na Helpforenglish-začátečníci,procvičuj slovíčka on line(známe)

on-line procvičování(když dokončíš test pod slovičky,můžeš ofotit a poslat.Dostaneš 1.;-)

https://www.helpforenglish.cz/article/2008113001-zakladni-slovni-zasoba-jidlo-a-piti

Aj Lenka Radějová 5-užitečná pomůcka

https://www.helpforenglish.cz/article/2010100202-numbers-pomucka

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072423-numbers-11-20

Dobrý den,

Úkoly Aj – 11. lekce – přečíst úvodní text – s. 43 – What are you doing? I am watching TV. – přítomný čas průběhový – co dělám právě teď                                                                                           What do you do every day ? I play tennis every day. – přítomný čas prostý – co dělám pravidelně, opakovaně               

– opsat do sešitu dny v týdnu + zkratky       

– s. 44 – ústně        Pracovní sešit – s.65/1     

– 65/2 – doplňovat tvary sloves v přít. čase prostém, napsat, co kdy dělám v určitý den v týdnu, na druhý sloupec se zeptejte někoho v rodině                                 

 – 66/3 – doplňovat tvary sloves v přít. čase prostém nebo průběhovém                                   – 66/4 – doplnit now – průběh nebo every day – prostý                                 

 – 66/5 – Co děláš nyní ?                                 

 – 66/6 – Co děláš každý den ?

Dále ještě nemám zpětnou vazbu od P. Frčka, E Hofmanové, J. Houžkové, K. Kasla, L. Nguyena, N. Orsághové, J. Rajcharta a J. Procházky !

Můj e-mail – l.vostracky@seznam.cz

Žádám vás o poctivé plnění zadaných úkolů. Po návratu do školy budu počítat s tím, že zadanou látku máte splněnou, nebude čas na její delší procvičení .Libor Vostracký

Aj 5-Lenka Radějová – Ve středu 18.3. je v televizi program s angličtinou pro školáky na Čt 2 od 10 hod.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 23.3.-27.3. – UČ str. 106 Odpovědět na větu: Was schenken alle Gitti zum Geburtstag? ( podle obrázku na této straně) – do sešitu gramatiky. UČ 107/C – čtení a překlad – ústně, k tomu do sešitu gramatiky UČ 108/1 vybrat správnou variantu podle úvodních textů. UČ 108/2 ústně , do sešitu gramatiky opsat slova v rámečku u tohoto cvičení a napsat, co znamenají . Prosím, vyfotit práci, co je do sešitu a zaslat na email ke kontrole hanova.kristyna@zshtyn.cz. Případné dotazy také posílejte na tento e-mail. Děkuji.

Aj 5-Radějová Lenka:úkoly od 23.3.-27.3.-Pokračujeme v pracovním sešitě str.65-66.Prosím ofotit a poslat na mail.Pokud máte dotazy,pište.😊Dále procvičovat na Helpforenglish-začátečníci.Děkuji,

https://www.helpforenglish.cz/article/2007081601-anglictina-pro-zacatecniky-mapa-kurzu

https://www.helpforenglish.cz/article/2009060704-cviceni-pritomny-prubehovy-cas-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2009070704-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy

vyzkoušejte tyto odkazy😊

Nabídka nakladatelství TAKTIK: Vážení rodiče a milé děti, nakladatelství Taktik nám v této nelehké době umožnilo zdarma využívat interaktivní učebnice. Stačí, když kliknete na odkaz, přihlásíte se a pak už jen využíváte této nabídky.

Aj5-Radějová Lenka

Další užitečný odkaz na interaktivní procvičování

https://www.jazyky-online.info/anglictina/

Německý jazyk – Kristýna Hánová – prosím ty rodiče,kteří mi ještě nezaslali samostatnou práci dětí, aby tak učinili. Samostatná práce na období 30.3-3.4 Opis gramatiky na str. 115/1, 109/4 – přiřadit členy -ústně, 109/5 – Přiřadit věty k obrázkům – opakování rozkazovacího způsobu – věty přeložit do ŠS, 110/6 – procvičování slovesa möchten z nové gramatiky – ústně, ale do ŠS zapsat vždy jednu větu jako příklad (nejlépe aby toto cvičení bylo napsané pod tou novou gramatikou).Zaslat opět vyfocené na email:hanova.kristyna@zshtyn.cz. Děkuji. Přeji hezký zbytek dne.Hánová

Aj5Radějová Lenka

Pod tímto odkazem najdete interaktivní pracovní list na procvičení prostého a průběhového času. Po vyhodnocení prosím ofotit a poslat na můj mail.Děkuji😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq

Dále pokračujeme v pracovním sešitě str.67-68.

Aj5-Radějová Lenka

Dobrý den, přidávám 2 interaktivní pracovní listy, které zaberou opravdu jen chvilku.😉Zopakujeme si sloveso být a mít. Po vypracování a kliknutí na Finish prosim jako obvykle ofotit a poslat na můj mail.Snahu ocením.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V.TO_BE_and_V._HAVE_GOT-_1_Multiple_Choice_jm27247vb

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Monster_gz66043tb

Aj5-Lenka Radějová

Happy Easter!!😊Tento týden pro vás mám velikonoční luštění.Přeji hodně zábavy.Prosím opět ofotit a poslat.Dále pokračujeme v pracovním sešitě-str.69-70.Stačí poslat až po Velikonocich.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo

po vyluštěni spojte slovo s obrázkem,stačí táhnout prstem od slova k obrázku😉

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 6.4-17.4. Dobrovolný DÚ na měsíc duben -das Ostern(Velikonoce). Pro všechny: Opakovat slovíčka 7.lekce, časování slovesa möchten , uč. str. 110/7,8,9- ústně.Prosím rodiče, aby mi napsali na e-mail, jak jejich dítě zvládá zadanou práci. Děkuji, přeji hezký zbytek dne a pohodové Velikonoce:) Hánová

AJ5- Radějová Lenka

Dobrý den,tento týden se naučíme vyjadřovat co umím a neumím. Je to velice snadné.

I can-já umím X I can not-I can’t-já neumím

dobrá zpráva-ve všech osobách je stejný tvar-I,you, he,she ,it,we,you,they can..

otázka-přehodím slovosled- Can you swim?-Yes, I can. / No,I can’t.

Prosím napsat slovíčka ze 12.lekce a vyzkoušet v pracovních listech.

pracovní listy prosím poslat do 20.4. Děkuji,L.Radějová.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modal_verbs/can_qg1271lf

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can’t/Animals_can_fk66129rk

https://www.helpforenglish.cz/article/2009090302-sloveso-can-co-muzu-co-umim

Na tomhle odkazu si můžete zkusit práci se slovem“can“. Až doplňovačku vyplníte, dejte Check exercise a objeví se vám, jak jste pracovali.

https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson6-4.php

Milé děti,
zasíláme Vám dobrovolný úkol z INF. Jedná se o novou látku – vložení a úprava tabulky.
Z toho důvodu, budete mít na konečné vypracování úkolu dostatek času – do 7. května 2020. Do návodu jsme Vám nafotily obrázkovou cestu, tudíž by neměl být problém se ve Wordu orientovat. Až si budete jisti, že zvládáte ovládat jednotlivé nástroje tabulky, můžete nám zaslat úkol, který máte na konci manuálu – vypracovaný rozvrh hodin dle návodu.

S pozdravem,
paní učitelky z INF.

Aj5Radějová Lenka

Dobrý den, přikládám šikovná videa na procvičení Can,can’t.Zazpívejte si a opakujte a trénujte výslovnost.😊

Aj5-Radějová Lenka

Dobrý den, tento týden si procvičíme sporty a hry.Opět prosím skóre ofotit a poslat do 27.4.

V pracovním sešitě prosím vypracovat str.71.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_song_gy74493az


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/DOING_SPORTS_yg5186dj

u sportů používáme go,do ,play.. plus sport

u her vždy play-play hockey,football,tennis

u sloves v ingovém tvaru používáme go- go jogging, go swimming

u ostatních sportů používáme do-do aerobics,athletics,judo,karate…
vyzkoušejte v následujícím kvízu😊

https://www.liveworksheets.com/sd96668nb

a ještě několik písniček.😊Aj5L.Radějová-dobrovolný úkol pro šikuly a rychlíky😊


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/My_house_uc137213zr

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Ficha_Examen_fx93744ts


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_Place_-_4_activities_pv193921ki

práci extra ocením.😊

Objevila jsem pro vás nové zajímavé stránky po zpestření angličtiny-možností jsou vskutku neomezené.😊zahrajte si pexeso, procvičte spelling,nebo si dejte závody s roboty.

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-sports-1-uroven?source=explicitKC

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-dum-casti-domu-nabytek-2-uroven?source=explicitExercise

Hezkou zábavu.

Německý jazyky – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 22.4-30.4 -PS str. 49,50. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Hánová

Aj5Lenka Radějová

Dobrý den milé děti,tento týden budeme pokračovat a procvičovat v pracovní sešitě str.72-73.Někteří z vás už mají hotovo.😊

Dále přikládám několik listů na procvičení slovní zásoby.Tentokrát volnočasové aktivity a známá slovesa.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Action_verbs/Verbs_vk147210de

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Free_Time_activities/Free_time_activities_-_multiple_choice_kv12008dt

Prosím poslat do 4.5.Děkuji

Aj5 L.Radějová

Dobrý den děti,

našla jsem pro vás very funny video stories se Stevem. Určitě se vám budou líbit.Jen poslouchejte ,opakujte ,zpívejte se Stevem a Maggie.😊

Enjoy and have fun!😊

Práce na doma 4.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Tento týden se vrhneme na staronovou věc, se kterou se většina z vás pere a ještě nějakou dobu se prát bude – shodu přísudku s podmětem. Teď se vám bude hodit to, že umíte najít podmět. Podmět určí to, jakou koncovku příčestí minulém napíšete. Shrňme si to, co už bezpečně umíte, nebo byste umět měli. Pokud je podmětem podstatné jméno rodu středního, čísla množného, v koncovce příčestí minulého bude –a. Např: Hříbata běhala. Pokud je podmětem podstatné jméno rodu ženského, čísla množného, v koncovce příčestí minulého bude –y. Např: Květiny voněly. Pokud je podmětem podstatné jméno rodu mužského životného, čísla množného, v koncovce slovesa napíšeme –i. Např. Kluci si hráli na schovávanou. Ovšem pokud je podmět rodu mužského neživotného, čísla množného, v koncovce příčestí minulého napíšeme – y. Počítače urychlily práci.

Jak už také víme, v českém jazyce není všechno jen černé a bílé. Existuje mnoho výjimek a odchylek od pravidel. Některé odchylky a výjimky, které se musíte naučit, najdete v učebnici na str. 176 v těch dvou oranžových rámečcích. Přečtěte si je a snažte se je zapamatovat. Některé z nich se vám budou hodit už ve cvičení, které vás dnes čeká. Písemně udělejte cv. 3a) na str. 177. Přemýšlejte u toho! Správné řešení přineseme zítra.

5.A,B,C: Matematika: Při matematice budeme pokračovat v práci s aritmetickým průměrem. Str. 90, cv. 2. Pak si ještě udělejte cv. 3 – 2. sloupeček.

5.A,B,C: Vlastivěda: Přečtěte si kapitolu „Druhá světová válka“ na str. 72 – 74. Na str. 74 najdete „A co je důležité?“ a zapište si poznámky.

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 75, cv. 10 – přelož. Dále si napište slovíčka ze 13. lekce, str. 71-72. Na slovíčka máte čas až do čtvrtka.

Aj5-Lenka Radějová

Dobrý den,tento týden dokončíme lekci12 a pustíme se do 13.

Pracovní sešit str 75 -76 -prosím poslat do 12.5.

Napište si slovíčka ze 13 lekce

Pracovní sešit str. 84-zahrajte si hru s někým z rodiny.Pomozte s překladem.😊 Za každou kladnou odpověď si počítáte bod.

Seznámíme se s vazbou I want to be.. -chci se stát někým-poslechněte si písničku a vyzkoušejte v pracovním listě.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/What_Do_You_Want_To_Be_gn85022ro

Práce na doma 5.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Pokračujeme v procvičování shody přísudku s podmětem. Dnes si udělejte cv. 3b) na straně 177.

5.A,B,C: Matematika: Zatím zůstáváme u aritmetického průměru. Dnes si udělejte na str. 90, cv. 4,5.

Řešení úkolů ze dne 4.5.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 5.5.-11.5. – uč. str. 112/12,13,14 – ústně, ale cv. 13 zapsat i do ŠS 3 příklady a opět zaslat na mail. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Hánová

Aj5 L.Radějová

Zazpívejte si a protáhněte tělo.😊

Have fun!😊

Práce na doma 6.5.

5.A,B,C: Český jazyk: K vaší velké radosti stále procvičujeme shodu přísudku s podmětem. Str. 177,cv. 4 – až ke slovu „nezdržel“.

5.A,B,C: Matematika: Tentokrát budete pracovat s daty. Nebojte se nic, nebude to nic těžkého. Pracujete s nimi často a ani to kolikrát nevíte. Uč. str. 91, cv. 2

5.C: Hravý početník, 2.díl, str. 11, cv. 1.

5.A,B,C: Přírodověda: Stáhněte si pracovní list a hurá do práce. 5.A a 5.C pošlou pracovní list paní uč. Písaříkové.

Řešení úkolů ze dne 5.5.

Práce na doma 7.5.

Milé děti, v neděli slaví všechny maminky, babičky i tety svůj svátek, Den matek (babiček i tet). Máte připravený pracovní list,tak si ho stáhněte, vytiskněte nebo přepište a splňte vše podle pokynů níže.

Pokyny k pracovnímu listu ke Dni maminek, babiček, tet

 • Nezapomeň napsat od koho pracovní list je
 • Udělej rozhovor s maminkou, babičkou nebo tetou a doplň chybějící údaje
 • Do rámečku namaluj maminku, babičku nebo tetu, nebo napiš přání pro maminku, nebo slož básničku pro maminku, babičku nebo tetu, nebo najdi hezký citát o maminkách, babičkách nebo tetách a napiš ho dovnitř. Určitě si poradíš.
 • Hotový pracovní list pošli své paní učitelce a originál dej své mamince, tetě nebo babičce

Zároveň je pro vás připraven kvíz na ověření znalostí o přídavných jménech. Klikněte na odkaz u své třídy, nezapomeňte se podepsat a po splnění kvízu odeslat a nechat si zobrazit skóre.

5.A: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3XkaPrl7srCYB8-CDezhqisIAUBWAIiYS09MvcF2_7f3FwA/viewform

5.B: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM2zx6iPBdvTH-jLqB0PUA–KJS9Ympo7LSHPmj2YPsndc8Q/viewform 

5.C: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnLeuDCXf7uawfBWQ_U7SGy9F7uNcaHZ05fHMg18CpK_TqMg/viewform

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové

Mother´s Day

Poslechněte si písničku. Melodii určitě poznáte. Ten, kdo tu písničku zpívá, slibuje své mamince, co bude dělat. Používá budoucí čas, který ještě neumíme, ale umíme činnosti, kterých se slib týká. Budoucnost je v písničce vyjádřena vazbou I¨ll….

 1. Vypište mi do mailu nebo na WhatsApp které 3 činnosti slibuje. Je na vás, jestli použijete přímo tu větu z písničky nebo si větu převedete do přítomného času prostého.
 2. Napište každý sám za sebe, jak pravidelně pomáháte mamince vy, nebo čím jí děláte radost. Umíme spoustu činností, o kterých jsme mluvili, když jsme si povídali o našem denním režimu.

Pak si ještě vezměte pracovní sešit a během chvilky napište cv. 1 na str. 77 – jen opisujete slova a výrazy.

Řešení úkolů ze dne 6.5.

Práce na doma 11.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Milé děti, dnes se trošku více zaměříme na přísudek. Vysvětlíme si pojem: přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou. Podívejte se do učebnice na str. 177 – 178. Je tam článek Podivní živočichové. Přečtěte si ho prosím, Podíváte-li se pozorně, zjistíte, že v článku máte barevně vyznačené 2 druhy základních skladebních dvojic. Ty zelené úplně jednoduché. To jsou ty slovesné. Přísudek je tvořen slovesem – paleontologové objevili, vědci našli, plazi žijí apod. To je ten přísudek slovesný. V modrých skladebních dvojicích je přísudek tvořen tvarem slovesa být a přídavným nebo podstatným jménem – had je obratlovec, had je velký tuatary jsou lehké atd. Sloveso být nazýváme spona – nemá plný význam, ale pouze spojuje přídavné nebo podstatné jméno s podmětem. Jednoduché bližší vysvětlení najdete v rámečku na str. 179. Přísudku slovesnému i jmennému se sponou se věnuje i výukové video. Klikněte na odkaz a podívejte se.

Dále je pro vás připraven přehled. Přehled si můžete stáhnout a vytisknout.

Nové učivo si procvičíte na str. 179 ve cv. 2 – Např. knížka byla (nebyla, je, není …) napínavá. Pozor, připomínám, že můžete používat jen tvary slovesa být.

Druhý úkol: doplňovací cvičení opište do sešitu.

Doplňte y,ý/i,í. Cvičení přepište do ČJ-Š

M- všichni se můžeme pochlub-t bíl-m- zub-. Mam-nka m- chleba maže tmav-m lesním medem. V-, že včel- med je zdrav-. V- jste drz- kluci! Půjč  m- na chv-l-  m-č, chtěl b-ch si s vám- zahrát. Pojď s nám- do ZOO, přibyli tam mal- lv-čci, krokodýl- a dlouz- varani. Tat-nkov- se podař-lo slep-t ten praskl- porcelánov- hrnek. V- se s potápěčským- ploutvem- odvážíte do bouřliv-ch vln? Vidím, že ti to mysl-, pochvál-la mě bab-čka. Pros-m tě, posv-ť  m-  sem. S-ln-ce b-la lemována vzrostl-m-  topol-.

5.A,B,C: Matematika: Dnes se podíváme opět na zlomky. Jak vypadá zlomek a z čeho se skládá, najdete v zelené tabulce na str. 92.

Udělejte si cv. 1, 2 na str. 92 (u cv. 1 – grafické řešení znamená, že si to namalujete)

5.C:  Hravý početník, str. 13, cv. 1 – první 2 příklady v prvním sloupečku.

Angličtina, skupina paní učitelky Krbcové: Pracovní sešit, str. 79, cv. 1 –Podle čísel dopisujete co kdo dělá ve svém volném čase. Nezapomeňte, že ve 3. os., j. č. v přítomném čase prostém musí být koncovka –s!  Pak si ještě udělejte cv. 6, str. 80 – jen dopisujete čísla z obrázků k jednotlivým aktivitám.

Aj5 Lenka Radějová

Dobrý den,

tento týden budeme dále procvičovat vazbu I want to…I don ´t wanto to..

pracovní sešit str74, 77/1, 78/3 -prosím poslat do 18.5.

Učebnice str.51- přečtěte si článek,nejlépe nahlas.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Want_to/At_the_cinema_ny355207tp

pracovní list prosím poslat do 18.5.

A ještě několik dobrovolných pracovních listů zaměřených na jobs😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_uq56650ro


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_and_occupations_zl162vr

Práce na doma 12.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Budeme pokračovat v rozlišování přísudku slovesného a jmenného se sponou. Dnes si udělejte cv. 3 na str. 179. Větu vždy opíšete, vyznačíte si základní skladební dvojici a za větu napíšete (S), pokud ve větě bude přísudek slovesný nebo (JS), pokud jde o přísudek jmenný se sponou. (Neumím vám zde vyznačit základní skladební dvojici tak, jak jste zvyklí – trámec, rovná čára a vlnovka. Proto pro tuhle chvíli volím tučné písmo a proložené písmo.)

Např.: Tento pán si kupuje nové auto. (S) Tento pán je náš zákazník. (JS)

5.A,B,C: Matematika: Budeme pokračovat v procvičování toho, co už umíme o zlomcích. 92, cv. 4 a 5. A abychom nezapomněli to ostatní, tak si udělejte cv. 7 na str. 93. Tam, kde to nepotřebujete, neopisujte příklad, ale pište rovnou výsledek. V případě potřeby si napište i příklad.

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Musíme vystačit s dechem“ na str. 78 – 79  a ze str. 79 si opište poznámky.

Řešení úkolů ze dne 11.5.

179/2 Např.

knížka byla napínavá

král byl moudrý

třešně budou zralé

babička je učitelka

štěňata jsou roztomilá

velryba je savec

45/6

My všichni se můžeme pochlubit bílými zuby. Maminka mi chleba maže tmavým lesním medem. Ví, že včelí med je zdravý. Vy jste drzí kluci! Půjč mi na chvíli míč, chtěl bych si s vámi zahrát. Pojď s námi do zoo, přibyli tam malí lvíčci, krokodýli a dlouzí varani. Tatínkovi se podařilo slepit ten prasklý porcelánový hrnek. Vy se s potápěčskými ploutvemi odvážíte do bouřlivých vln? Vidím, že ti to myslí, pochválila mě babička. Prosím tě, posviť mi sem. Silnice byla lemována vzrostlými topoly.

Práce na doma 13.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Pokračujeme v práci s přísudky jmennými se sponou. Na str. 179 je cv. 4. Jsou tam věty. Ve větách jsou slovesné přísudky. Tyto věty máme vyjádřit jinými větami, ve kterých budou přísudky jmenné se sponou. Např.:  František Hrubín psal verše. František Hrubín byl básník. Je to jen několik vět, tak pište jak tu větu původní, tak tu nově utvořenou. Přísudky podtrhněte vlnovkou.

5.A,B,C: Matematika: Uč. str. 93, cv. 6, 9.

Řešení úkolů ze dne 12.5.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 13.5-22.5. – uč str. 115,116 – opsat gramatiku do ŠS , ústně 113/15 . Prosím o info splnění práce. Přeji hezký zbytek dne. Hánová

Práce na doma 14.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Dnes vás čeká pracovní list ze čtení. Správné řešení pracovního listu bude k dispozici zítra.

5.A,B,C: Matematika: Stále trénujeme zlomky. Dnes si udělejte cv. 15 na str. 94. Nic těžkého, už jsme dělali podobné příklady. Všechno jsou to jednotky času, tak si musíte uvědomit, jaký je vztah mezi hodinami a minutami, popř. mezi minutami a dnem.

5.A,B,C: Vlastivěda – pracovní list. Součástí pracovního listu je i práce s videomateriálem. Odkaz je součástí PL a já vám ho zároveň uložím i zvlášť.

Odkaz na video na vlastivědu:

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové 14.5.:

Pracovní sešit, str. 81, cv. 8 – I want to … – podle bublin doplňte činnosti, které chce ten někdo udělat – pište vše v 1. osobě jednotného čísla – já. Na str. 80 je cv. 7 – přečti si věty a poznej kdo je kdo. Spoj větu se správným obrázkem.

Úkol pro dobrovolníky a správné angličtináře. Klikni na odkaz. Splň, vyfoť a pošli. Nejdříve dopište do vět povolání a podle to číslo před větou dopíšete k obrázkům. Něco už umíte, něco si domyslíte a je to.

I want to be a… Vyplň, Finish, Check my answers …, vyfoť výsledek a pošli paní učitelce

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/What_Do_You_Want_To_Be_gn85022ro

Něco pro volné chvilky s angličtinou:

I want to be a… song – tady si zazpívejte

I want to be … tady si poslechněte rozhovor několika dětí

Správné řešení úkolů ze dne 13.5.

Práce na doma 15.5.

5.A,B,C: Stejně jako každá pátek, i dnes je pro vás připraven pracovní list na procvičení učiva českého jazyka a matematiky. List si stáhněte, vytiskněte a vyplněný pošlete svým paním učitelkám.

5.A,B,C: Dále vás čeká tradiční kvíz. Pozor! Čtěte otázky v kvízu pozorně! U některých otázek máte v závorce uvedené číslo. To číslo znamená, kolik správných odpovědí u otázky je. Takže pokud je v závorce číslo 3, otázka má 3 správné odpovědi. Pokud u otázky číslo není, je správná odpověď pouze jedna. Klikněte tedy na odkaz u vaší třídy, kvíz vyplňte a odešlete. Nechte si pak zobrazit skóre.

5.A: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdGHE1q29-YoDTytd43r26pARj8y_L_v89lDTKnjA18jz-GQ/viewform

5.B: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyZZbTgBvurN6Fc7GgZgMjgFjhmKqHx3un6OCHNjQk4JpJxw/viewform

5.C: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAfWlUifn8B93CQJOMHYVCJOoDD7KzoWoL2xWKOpjVMuv9YA/viewform

Řešení úkolů ze dne 14.5.

Aj 5 Radějová Lenka

Dobrý den, následující týden budeme procvičovat listening skills.
Pracovní listy prosím poslat do 25.5.

Thank you and have fun.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_-_Video_gz25996xg

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Test_with_daily_routine_bt4687ul

Práce na doma 18.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Dnes se podíváme, jak ve větě poznáme několikanásobný podmět. Především musím umět najít podmět jako takový. Najdu ho pomocí přísudku a otázky Kdo? Co?. Někdy se ale stane, že je podmět vyjádřen ne jedním, ale více výrazy. Např. Po dešti se v lese objevily hříbky, křemenáče, bedly a holubinky. Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkou nebo spojujeme spojkou. Spojkou spojujeme obvykle poslední dva členy. Toto shrnutí najdete v učebnici na str. 181 v oranžovém rámečku. Pozorně si ho prostudujte. Pak se podívejte na cv. 1 na str. 180-181. Cvičení si přečtěte. Pak ze zeleně označených vět vypište základní skladební dvojice – právně v nich by se měl několikanásobný podmět objevit. Např. Jana a Mirka četly

Pak si udělejte cv. 2 na str. 181. Budete do vět doplňovat několikanásobné podměty. Např. Na jaře se k nám vracejí z teplých krajin čápi, vlaštovky nebo jiřičky.

5.A,B,C: Matematika: 94, cv. 12. S podobným cvičením jsme se už potkali při testování v pololetí, takže nic nového. U zlomků zatím zůstaneme i u dalšího úkolu: Str. 95, cv. 17.

5.A,B,C: Vlastivěda: Přečtěte si kapitolu „Období vlády jedné strany“ na str. 74 – 77 a vypište si poznámky „A co je důležité“ ze str. 77.

Angličtina, skupina paní učitelky Krbcové: Pracovní sešit, str. 78, cv. 3 – Na řádce jsou vždy 2 obrázky činností, které chcete a nechcete dělat. Věty tvoříte v 1. osobě jednotného čísla – já. Zápor není těžký – přidám jen „don´t“. Takže: I wan to … a I don´t want to… Cvičení 8 na str. 81 je také jednoduché – Opět v 1. osobě jednotného čísla – já – píšete, co chcete dělat.

Správné řešení pracovního listu z 15.5.

Práce na doma 19.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Naskenovaná strana 36 z pracovního sešitu z českého jazyka. Najdete tam cvičení 3, které se opět věnuje několikanásobnému podmětu. Přečti si větu, vyznač podmět (klidně si vyznačte i přísudek, podmět se vám pak bude lépe hledat). Pak tu samou větu zkus napsat s podmětem několikanásobným.

Např: Ke krmítku se slétali různí ptáci. Ke krmítku se slétali vrabci, sýkorky a pěnkavy.

5.A,B,C: Matematika: Posuneme se trošku dál v učivu o zlomcích. Níže najdete odkaz. Klikněte na něj a objeví se vám Matýskova matematika, kde je krásně vysvětleno sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Není to opravdu nic těžkého. Musíte si pohlídat, zda ve zlomcích, které chcete sčítat nebo odčítat, je stejný jmenovatel. Jmenovatele opíšu a čitatele sečtu nebo odečtu. Pak si udělejte cv. 18 na str. 95. A abyste nezapomněli počítání příkladů, kde se procvičuje pořadí výpočtů, tak si ještě udělejte cv. 20 na str. 95.

Odkaz na Matýskovu matematiku: https://www.youtube.com/watch?v=AFZ6qRYPymY

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové:   Pracovní sešit, str. 79, cv. 5. Zde budeme používat vazbu he/she likes …..-ing. Po like se používá ingový tvar – playing – hraní, swimming – plavání apod. Nezapomeňte, že věty ve cvičení jsou ve 3. osobě jednotného čísla, takže likes. Dále si udělejte cv. 10 na str. 82 – doplňte slova do vět.   

Řešení úkolů ze dne 18.5.

  Řešení angličtiny ze dne 19.5., skupina paní uč. Krbcové

 Aj, 78, cv. 3

I want to wash the dishes, I don´t want to read a book.

I want to do homework, I don´t want play football.

I want to go to bed, I don´t want watch TV.

I want to go shopping, I don´t want to read the paper.

I want to listen to radio, I don´t want to cook dinner.

Aj, 81, cv. 8

I want to read the paper.

I want to dance.

I want to ride the bike.

I want to play football.

I want to watch TV.                           

Práce na doma 20.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Udělejte si cv. 4 na naskenované straně 36 z pracovního sešitu z českého jazyka. (19.5.) V tomto cvičení si procvičíte jak určování podmětů, tak přísudků. Doporučuji si podměty i přísudky podtrhávat (podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou).

Pak se podívejte v učebnici na str. 183 na oranžovou tabulku. Mluví se tam o nevyjádřeném podmětu. Kdybychom v textu stále opakovali podmět, bylo by to slohově nevhodné a určitě by se nám takový text četl špatně. Např. Eliška byla včera u nás. Odešla až po Večerníčku. Z kontextu je jasné, že po Večerníčku odešla Eliška. Poznáme to i ze slovesa – přísudku – odešla (Eliška). Cvičení na nevyjádřený podmět si uděláme až zítra.

5.A,B,C: Matematika: Stále sčítáme a odčítáme zlomky se stejným jmenovatelem. Udělejte si cv. 21, 23 na str. 96

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Pumpa v našem těle“ na str. 80 – 81 a ze strany 81 si opište poznámky.

Řešení úkolů ze dne 19.5.

Řešení českého jazyka ze dne 19. a 20. 5. bude 21.5.

Práce na doma 21.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Uč. str. 183, cv. 5 – doplňte koncovky a opište do sešitu.

5.A,B,C: Matematika: Uč. str. 96, cv. 24, 26 –zelený sloupeček

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 83, cv. 13

Řešení úkolů ze dne 20.5.

Řešení angličtiny ze dne 19.5., skupina paní uč. Krbcové

Aj, 79, cv. 5:

2. John likes riding his bike.

3. Mary likes playing the piano.

4. Tom likes swimming.

5. Mike likes playing ice-hockey.

Aj, 82, cv. 11

1. rozhovor: hobby, games, tennis, team, Centre

2. rozhovor: free, music, singer, jméno oblíbeného zpěváka, instrument, piano

Kontakt na paní učitelku Písaříkovou – Přírodověda 5.A,C

pisarikova.eva@seznam.cz

WhatsApp: 736 202 120

Práce na doma 22.5.

5.A,B,C: Stejně jako každý pátek, i dnes vás čeká pracovní list. Stáhněte si ho, vytiskněte a vyplňte. Děti, které nastupují 25.5. zpět do školy, vyplněný pracovní list neposílají, ale přinesou ho s sebou  hned v pondělí 25.5. do školy. Ostatní děti PL posílají svým paním učitelkám, tak jak jsou zvyklí.

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Dobře si pochutnat“ na str. 82-84 a ze strany 84 si vypište poznámky „A co je důležité?“

Dnes není kvíz.

Řešení úkolů ze dne 21.5.

Aj5 Lenka Radějová

Dobrý den,

nádledující týden se mrkneme na jednoduchou vazbu, kterou vyjadřujeme, co rádi děláme.

I like +sloveso + -ing

I like swimming.
I like watching films.

Pozor na 3.osobu!!!😉-přidám -s

He likes swimming. He likes watching films.
zápor

I don ´t like swimming.

He doesn ´t like watching films.

Vyzkoušejte v následujícím listě.Pozor na s ve 3. osobě!😉


https://www.liveworksheets.com/pd120223xa

Poslouchejte a opakujte aktivity.

https://www.liveworksheets.com/fd347142lr

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Grammar/Like_and_Dislikes_so64039dn

pracovní list s přehledem a aktivitami doporučuji vytisknout ,pokud máte možnost a vlepit do slovníčku.-šikovná pomůcka😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_Tense_vv410422jo

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk

zde si připomeneme přítomný čas prostý.😊

Listy prosím poslat do 1.6.

Děkuji a přeji krásný den .

Práce na doma 25.5.

5.A,B: Páteční pracovní listy budou známkované a známkované budou i pracovní listy  z přírodovědy a vlastivědy.

5.A,B,C: Český jazyk: Několikanásobný podmět už umíme určit. Nyní se podíváme na to, jak se takový podmět shoduje s přísudkem. Podívejte se do učebnice na str. 186: Je tam oranžová tabulka „Pamatujte si!“ Přečtěte si ji.

-i – pokud  mezi členy několikanásobného podmětu je podmět rodu mužského životného, v přísudku píšeme –i. Např. Honza a Anička vyběhli ven.

-y – pokud mezi členy několikanásobného podmětu není podmět rodu mužského životného napíšeme v přísudku –y. Např. Petra a Jana vyběhly ven. Smrky a modříny vyrostly. Kočka a kotě zůstaly u kamen.

-a – pokud několikanásobný podmět jsou pouze podstatná jména rodu středního a množného čísla, v přísudku píšeme –a. Např. Štěňata a koťata se spřátelila.

To, co jste se právě naučili, si hned zkusíte ve cvičení 3 na str. 186. Opište až ke slovu: „anglická slovíčka“

5.A,B: Matematika uč. str. 104, cv. 5

5.B: Matematika, Hravý početník, 2. díl: dodělat str. 19 a 20

5.C: Matematika, Hravý početník, 2. díl: str. 20 – celá, str. 13, cv. 1 – poslední 2 příklady v 1. sloupečku

Angličtina, skupina paní učitelky Krbcové: Pracovní sešit, 83, cv. 12 – Spojte profese s větami v rámečcích. Ve větách jsou informace, co koho baví. Podle toho pak poznáte i profesi. Do English pak napište věty o tom, kdo chce čím být. Např. He wants to be a driver. apod.

Řešení úkolů ze dne 22.5.

Práce na doma 26.5.

5.A,B,C: Český jazyk, str. 186, cv. 3 – dokončit cvičení

5.A,B,C: Matematika: Dnes začneme pracovat s desetinnými čísly. Je pro vás připraveno výukové video. Pusťte si ho. Dále se v učebnici podívejte na str. 100 na zelený rámeček. Tam je krásně vidět, jak takové desetinné číslo vypadá. Pak si udělejte cv. 5 na str. 100.

Desetinná čísla – čtení a zápis

https://plclip.com/video/nAX4NiPSh_Q/desetinn%C3%A1-%C4%8D%C3%ADsla-zapisov%C3%A1n%C3%AD-a-%C4%8Dten%C3%AD-mat-mat-pro-5-ro%C4%8D-1-d%C3%ADl-str-51-cv-1-%C3%BAvod-b.html

5.C: Hravý početník, 2. díl, str. 13, cv. 1 – první dva příklady druhého sloupečku

5.A,B,C: Vlastivěda, pracovní list – stáhněte, vytiskněte a vyplňte. Hotový pracovní list pošlete paním učitelkám. (Děti, které chodí do školy, list dostanou tam a vyplňovat ho budou ve škole.)

Angličtina, skupina paní učitelky Krbcové: Napište si slovíčka ze 14. lekce, str. 72 – slovíčka i fráze

Řešení úkolů ze dne 25.5.

Aj: Správné řešení úkolu ze dne 25.5.

He likes cars very much. He wants to be a driver.

She likes writting letters. She wants to be a secretary.

He likes talking to people. She wants to be a reporter.

She likes helping people. She wants to be an astronaut.

He likes eating good meals. He wants to be a cook.

Práce na doma 27.6.

5.A,B,C: Český jazyk: Doplňte vynechaná písmena a přepište cvičení do sešitu.

Kočky a koťata mňoukal_. Potoky a řeky se rozvodnil_. Jitka, Dáša a Honzík si hrál_ na honěnou. Na stěnách visel_ obrazy a staré mapy. Petrovi se ztratil_ peníze. Zámkem nás prováděl_ dvě průvodkyně. Přes silnici přeběhl_ zajíci a srnky. Tatínek a Aleš odjel_ na nákup. Na koncertě vystupoval_ známé hudební skupiny. Maminka a babička šl_  na procházku. Pes a kočka se dobře snášel_.  Koťata a štěňata si společně hrál_.

5.A,B,C: Matematika: Hravý početník, 2. díl, str. 22, cv. 1

5.A,B: Matematika, uč. str. 105, cv. 6

5.C: Matematika, Hravý početník, 2. díl, str. 13 – dokončit stránku

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Aby byl v těle pořádek“ na stránkách 84 – 85 a ze strany 85 si pak napište poznámky „A co je důležité“.

Řešení úkolů ze dne 26.5.

Tomáš a Ondřej se přihlásili na závody. Anička, Olina a Aleš připravovali na sobotní výlet hru. Žáci a žákyně psali písemnou práci. Telata a kráva se vracely do chléva.  Mouchy a komáři byli neodbytní. Okurky a rajčata se nám letos urodily. Z davu se ozývaly výkřiky a pískání. Herečky a herci se na konci představení klaněli tleskajícím divákům. House a kachně běžely k rybníku. Housata a kachňata běžela k rybníku. Husa a kachňata běžely k rybníku. House a kachňata běžely k rybníku. Jako první rozkvetly na zahradě sněženky a bledule.

Matematika 26.5.2020

100/5

1,3                                                     2,70

7,8                                                     6,05

0,4                                                     10,62

12,3                                                  0,90

5.C: Hravý početník, str. 13: 87 542 569 : 81 = 1 080 772, zb. 37, 234 752 107 : 45 = 5 216 713, zb. 22

Ještě jeden videomateriál k desetinným zlomkům a desetinným číslům

https://plclip.com/video/n3OcVb5brac/desetinn%C3%A1-%C4%8D%C3%ADsla-setiny-mat-mat-pro-5-ro%C4%8D-1-d%C3%ADl-str-52-cv-4.html

Práce na doma 28.5.

5.A,B,C: Český jazyk: Klikněte na odkaz, vyplňte cvičení, vyfoťte výsledek a pošlete ho své paní učitelce.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet2.htm

5.A,B,C: Matematika: naskenovaná stránka 26 z pracovního sešitu. Stránku si vytiskněte a splňte všechny 4 úkoly.

5.A,B,C: Vlastivěda: Přečtěte si kapitolu „Obnovení demokracie v Československu“ na str. 77-79 a ze str. 79 si napište poznámky „A co je důležité?“

Angličtina, skupina paní učitelky Krbcové:

Pracovní sešit, str. 85, cv. 1. Učebnice, str. 55, růžový rámeček: I must. I needn´t.  Je tam vysvětlené časování slovesa must –muset v přítomném čase. Pozor! V kladné větě – např. Já musím. V otázce – Must I? Musím? ALE! V záporu: I needn´t. Já nemusím.  Tabulku si přepište do English.

Do pondělí 1. 6. si udělejte zase jeden interaktivní pracovní list. Výsledek vyfoťte a pošlete mi ho.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Monster_gz66043tb

Řešení úkolů ze dne 27.5.

Doplňujte vynechaná písmena- 27.5.2020- řešení Kočky a koťata mňoukalY. Potoky a řeky se rozvodnil Y. Jitka, Dáša a Honzík si hrál I na honěnou. Na stěnách visel Y  obrazy a staré mapy. Petrovi se ztratilY peníze. Zámkem nás provádělY  dvě průvodkyně. Přes silnici přeběhlI  zajíci a srnky. Tatínek a Aleš odjelI na nákup. Na koncertě vystupovalY známé hudební skupiny. Maminka a babička šlY  na na procházku. Pes a kočka se dobře snášelI.  Koťata a štěňata si společně hrálA.

Matematika – 27.5.2020

Početník 2- 22/1

11,02                                    25,04

8,4                                         4,36

0,75                                      0,08

7,2                                         3,3

65,57                                    6,16

96,8                                      8,02

30,07                                    1,10

5.A,B:

Daná čísla Na tisíce Na statisíce Na desetitisíce
8 249 374 8 249 000 8 200 000 8 250 000
12 719 281 12 719 000 12 700 000 12 720 000
421 507 422 000 400 000 420 000
54 678 267 54 678 000 54 700 000 54 680 000
347 252 525 347 253 000 347 300 000 347 250 000

5.C: Hravý početník, str. 13: 58 745 698 : 94 = 624 954 zb. 22, 47 851 248 : 40 = 1 196 281 zb. 8

Práce na doma 29.5.

5.A,B,C: Stejně jako každá pátek, i dnes máte pracovní list. List si stáhněte a vytiskněte. Vyplněný pak pošlete své paní učitelce do nedělního večera. Děti, které chodí do školy, list dostanou vytištěný a budou ho vypracovávat ve škole.

5.A,B,C: Zároveň je připraven i kvíz. Klikněte na odkaz u své třídy a vypracujte kvíz z přírodovědy. Děti, které jsou ve škole, dostanou kvíz v tištěné podobě.

5.A: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfVjz7i7ZJ_3eR-shPYpm7SjaUnMswXosAe97IlcooYXUpLw/viewform

5.B: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehq6c0w4KbPJDngAPo_YJdT41T1w4Wi8cZWtiw8QjGBkPvKw/viewform 

5.C: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZC0uZYFDWEAtOTKn7sJCXBe8FVaIve3aNYb69ugbSAoG-_g/viewform

Řešení matematiky ze dne 28.5.

Pracovní list 26/1

2,3                                         5,21

7,8                                         12,60

0,4                                         6,08

13,6                                      0,35

26/2

1. počitadlo– jednotky- 4 kuličky, desetiny- 2 kuličky

2. počitadlo– jednotky- 7 kuliček, desetiny- 3 kuličky, setiny- 8 kuliček

3. počitadlo– jednotky-0 kuliček, desetiny- 5 kuliček, setiny- 6 kuliček

4. počitadlo– jednotky- 2 kuličky, desetiny- 0 kuliček, setiny- 9 kuliček

26,4

2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,8  2,9  3,0  3,1 3,2 …

6,52  6,53  6,54  6,55 6,56  6,57  6,58  6,59  6,60  6,61 …

8,9  8,8  8,7  8,6  8,5  8,4  8,3  8,2  8,1  8,0  7,9  7,8 …

4,67  4,66  4,65  4,64  4,63  4,62  4,61  4,60  4,59  4,58  4,57 …

3,4  4,4  5,4  6,4  7,4  8,4  9,4  10,4  11,4  12,4 …

7,21  7,31  7,41  7,51  7,61  7,71  7,81  7,91  8,01  8,11 …

Aj5.B Monika Beranová, sam. práce od 1.6 do 7.6.

Aj5 Lenka Radějová

Dobrý den, následující týden se vydáne k lékaři,ale jen virtuálně.😊

Zaměříme se na pocity a symptomy.

První list prosím vytisknout a pokusit se přeložit neduhy ,obrázky jsou výmluvné.List si vlepte do slovníčku a společně se k němu vrátíme při zářijovém opakování.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Illnesses_and_health_problems/What’s_wrong_with_you$_(Health_problems)_yv65ni

V následujícím listu si poslechněte a pokuste se spojit s obrázky.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Illnesses_and_health_problems/Health_nt24589rf

Dále si zopakujeme body parts a procvičilme nemoci.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Health/Health_cp580565qe

A ještě jeden dobrovolný s oblíbenými emoji.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feelings_multiple_choice_worksheet_rg13340cl

Pracovní listy prosím poslat do 8.6.

První list pouze vytisknout a vlepit.😉

Děkuji a přeji hezký den a pevné zdravi!

Good health and have fun!

L.Radějová

1.6. Mezinárodní den dětí

Tak tu máme první červnový den a s ním i Mezinárodní den dětí. Bohužel ho nemůžeme společně oslavit, tak jak bychom si asi přáli. Náladu si ale zkazit nenecháme. Takže milé děti, k tomu vašemu dnešnímu svátku vám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. Užijte si ten dnešní den tak, jak nejlépe umíte a jak to jen jde. Samozřejmě vám dnešek nebudeme kazit shodou přísudku s podmětem, dělením dvojciferným dělitelem ani jinými podobnými záležitostmi. Nicméně, něco vám přece jenom posíláme. Jde o list z matematiky, který by se vám opravdu mohl líbit. Trošku počítání, malinko barviček a je to hotovo. Tento úkol nám neposílejte.

Hezký den přejí paní učitelky z pětek!

Práce na doma 2.6.

5.A,B,C: Český jazyk: Dnes je pro vás připraveno jedno cvičení na shrnutí učiva o shodě podmětu s přísudkem. Cvičení napište do sešitu.

Kohouti a slepice zobal_   zrní. Ps_   honil_   kočky.  Mládenci a dívky tančil_ .  Selata a prasata kvičel_. Květy a poupata voněl_. Hřebeny a kartáče ležel_ na polici. Muži a ženy cvičil_.  Navštívil_   nás sousedé. Kos_   a sýkorky přiletěl_   ke krmítku.  Holubice a holoubata vrkal_  . Děti si hrál_   se stavebnicemi.  Vánoční zvyky a tradice se  obnovil_  . Vrtulník a jiná letadla se přiblížil_  .  Husy a housata plaval_   v rybníku.  Rodiče a děti uklízel_   hřiště. _pěváci a _pěvačky zpíval_   vánoční koledy. Vyčistil_   nám kabáty i šaty.

5.A,B,C: Matematika: Už umíme napsat desetinná čísla. Dnes se podíváme na jejich porovnávání. Pravidla porovnávání des. čísel najdete v učebnici na str. 101 v zeleném rámečku. Není to nic těžkého. Nejdříve porovnáváme celou část, tedy to, co je před desetinnou čárkou. Pokud je tato část stejná, porovnáváme popořadě číslice, které jsou za desetinnou čárkou – desetiny. Je-li i toto číslo stejné, pak porovnáváme setiny atd.

5.A,B: Matematika: Udělejte si cv. 10, na str. 101.

5.C: Hravý početník 2. díl, str. 14, první 2 příklady v 1. sloupečku. Str. 23 celá.

5.A,B,C: Vlastivěda: přečtěte si kapitolu Lidská práva a povinnosti na str. 80 – 83 a ze strany 83 si napište poznámky „A co je důležité?“.

Angličtina, skupina paní učitelky Krbcové: Učebnice, str. 55, Lesson 14 – přečíst a přeložit. Pracovní sešit, str. 85, cv. 2: procvičujete sloveso must ve všech osobách. Je to jednoduché, protože ve všech osobách se používá jen jeden tvar „must“.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – Samostatná práce na období 2.6-9.6 – Uč str. 118/18,19,20,22/A. Udělat daná cvičení ústně. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Hánová

Práce na doma 3.6.

5.A,B,C: Český jazyk: Učebnice, str. 190, cv. 2. V tomto doplňovacím cvičení si ověříte znalosti všeho, co jsme se dosud naučili. Tak se soustřeďte a hurá do práce.  A hlavně u toho myslete.  Cvičení opište do sešitu.

5.A,B,C: Matematika: Dnes se podíváme na sčítání (a odčítání) desetinných čísel. Platí zde podobná pravidla, jako při sčítání nebo odčítání celých čísel. Jednotky sčítáme nebo odčítáme s jednotkami, desítky s desítkami, stovky se stovkami apod. U desetinných čísel desetiny sčítáme s desetinami, setiny se setinami atd. Podívejte se do učebnice na str. 102 a 103. Jsou tam zelené tabulky, kde je vysvětleno sčítání a odčítání desetinných čísel. Dále si pusťte odkaz na výukový materiál týkající se tohoto tématu.

Odkaz:

Vidíte, že to není nic těžkého, tak si zkuste cvičení 1 a 2 na str. 102. Cvičení nepočítejte podle číselné osy. Je na vás, zda si příklady napíšete pod sebe ( jednotky pod jednotky, desetinnou čárku pod desetinnou čárku, desetiny pod desetiny) nebo budete počítat zpaměti – vedle sebe.

5.C: Hravý početník 2. díl, str. 14, poslední 2 příklady v prvním sloupečku.

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu Vidím vás, slyším vás na str. 86-87  a ze str. 87 si pak napište poznámky „A co je důležité?“.

Řešení úkolů ze dne 2.6.

Kohouti a slepice zobali zrní. Psi honili kočky.  Mládenci a dívky tančili.  Selata a prasata kvičela. Květy a poupata voněly. Hřebeny a kartáče ležely na polici. Muži a ženy cvičili.  Navštívili nás sousedé. Kosi a sýkorky přiletěli ke krmítku.  Holubice a holoubata vrkaly. Děti si hrály se stavebnicemi.  Vánoční zvyky a tradice se obnovily. Vrtulník a jiná letadla se přiblížily.  Husy a housata plavaly v rybníku.  Rodiče a děti uklízeli hřiště. Zpěváci a zpěvačky zpívali vánoční koledy. Vyčistili nám kabáty i šaty.

Matematika domácí úkol 2.6.2020

3,2 < 3,6                       5,62 > 5,17                            7,25 > 7,20

4,1 > 2,5                       8,45 < 9,26                            4,6 < 4,68

0,8 > 0,4                       1,70 > 1,07                            9,02 < 9,2

11,9 < 13,9                  6,82 = 6,82                            27 < 27,43

Naskenovaná stránka Hravý početník, 2. díl, str. 23

Hravý početník, 2. díl, str. 14:  23 568 976 : 40 = 589 224, zb. 16, 47 854 524 : 25 = 1 914 180, zb. 24

Práce na doma 4.6.

5.A,B,C:  Český jazyk: Dnes se blíže podíváme na souvětí. O souvětích jsme se už učili, takže to většinou bude opakování. Víme, že počet vět v souvětí poznáme podle počtu určitých sloves. Nyní už poznáme přísudek, umíme ho najít celý, tak si klidně můžeme říct, že počet vět v souvětí poznáme také podle toho, kolik je v souvětí přísudků. Každá věta má svůj přísudek.

Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy.

Spojovacími výrazy jsou:

 • spojky- a, ale, avšak, nebo, jakmile, zatímco …
 • některá zájmena – kdo, co jaký, který, čí, jenž, jež
 • některá příslovce – kde, kam, , kudy, odkud, proč apod.

Věty jsou v souvětí odděleny čárkami, ale před spojkami a, i, ani, nebo, či se čárka zpravidla nepíše

Tohle všechno najdete v tabulce na str. 194.

Udělejte si cv. 3 na str. 194.

Např. Sestra se zlobila, protože nemohla najít svůj oblíbený časopis.

5.A,B,C: Matematika: Učebnice, str. 103, cv. 1 a 2 (opět bez číselné osy)

5.C: Hravý početník, 2. díl, str. 14 dokončit.

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 90, cv. 10

5.A,B,C: Přírodověda, 88-89 – dočíst a napsat poznámky „A co je důležité?“

Řešení úkolů ze dne 3.6.

Matematika domácí úkol 3.6.

102/1

0,4 + 0,2 = 0,6                   1,2 + 1,2 = 2,4                   2,0 + 1,3 = 3,3

1,1 + 0,7 = 1,8                   2,3 + 0,4 = 2,7                   0,5 + 2,4 = 2,9

0,4 + 1,3 = 1,7                    3,2 + 0,7 = 3,9                    3,2 + 0,6 = 3,8

102/3

3,25 + 0,31 = 3,56

4,17 + 2,42 = 6,59

7,53 + 0,20 = 7,73

2,27 + 0,56 = 2,83

3,07 + 3,18 = 6,25

1,59 + 0,23 = 1,82

5,17 + 3,24 = 8,41

4,30 + 4,28 = 8,58

8,49 + 1,12 = 9,61

Časopisy a knihy ležely na stole i na židlích. Aleš a Lucka odjeli do Přibyslavi. Jitka a Zuzka se vydaly do Chrudimi. Tatínek, maminka a jejich malý synek se koupali ve vyhřívaném bazénu. Studenti a studentky si zaplatili jazykový kurz v cizině. Řidiče kontrolovali dva policisté a jedna policistka. Dědeček a babička u nás strávili Vánoce. Teta a sestřenice upekly tatínkovi k narozeninám výborný dort. Lékaři a lékařky se radili o léčbě pacienta. Tele a hříbata se před slunečními paprsky schovaly pod korunu lípy.

Práce na doma 5.6.

5.A,B,C: Milé děti, dnes vás, stejně jako každý pátek, čeká pracovní list. Stáhněte si ho, vytiskněte a splňte. Hotový pracovní list do nedělního večera pošlete své paní učitelce. Děti, které jsou ve škole, dostanou svůj list tam. Vzhledem k blížícímu se konci školnímu roku už dnes jinou práci, tedy ani kvíz, nedostanete.

Řešení úkolů ze dne 4.6.

194/3

Sestra se zlobila, protože nemohla najít svůj oblíbený časopis.

Přestože / Třebaže/ I když/ Ačkoliv  jsme se snažili ze všech sil, nepovedlo se nám to.

Jestliže  / Když  všechno půjde podle plánu, budeme rychle hotovi.

Až půjdeš domů, zastav se u babičky.

Naposledy jim zamával a nastoupil do vlaku.

Přestože  /Třebaže/I když/ Ačkoliv  jsem počítal celé odpoledne, všechny příklady jsem nedokázal vyřešit.

Tu knihu si koupím nebo si ji vypůjčím v knihovně.

Jana umyla nádobí, aby maminka měla radost.

Matematika, uč. str.  103, cv. 1

3,9 – 1,8 = 2,1

2,4 – 0,2 = 2,2

3,5 – 1,1 = 2,4

cv. 2

8,45 – 7,20 = 1,25

7,89 – 5,19 = 2,70

6,09 – 3,07 = 3,02

1,7 – 1,2 = 0,5

0,8 – 0,2 = 0,6

3,6 – 0,3 = 3,3

12,94 – 3,60 = 9,34

40,25 – 0,25 = 40

48,18 – 48,06 = 0,12

2,9 – 1,5 = 1,4

2,8 – 1,7 = 1,1

3,8 – 3,8 = 0

5,48 – 2,08 = 3,40

18,67 – 16,63 = 2,04

91,56 – 80,34 = 11,22

Hravý početník, str. 14: 96 523 478 : 39 = 2 474 960, zb. 38

98 756 845 : 70 = 1 410 812, zb. 5

11 356 870 : 66 = 172 073, zb. 52

87 542 000 : 22 = 3 979 181, zb. 18

Aj5.B Monika Beranová, sam. práce od 8.6. do 14.6.

Práce na doma 8.6.

5.A,B,C: Český jazyk: učebnice,  str. 212, cv. 3. Příklad: oholený muž X zarostlý muž

5.A,B,C: Matematika: Dnes dostanete zadání práce na doma na 2 dny (pondělí a úterý). Hravý početník, 2. díl, str. 25. Matematika učebnice, str. 108, cv. 18 – vyberte si 2 magické čtverce a vypočtěte je.

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové:  Pracovní sešit, str. 86, cv. 3,4. Ve cv. 3 dopisujete nemoc, kterou podle obrázku máte a na druhé řádce pak to, co musíte udělat. Čerpejte ze slovní zásoby 14. lekce. Ve cv. 4 už pracujete i se slovesem needn´t. Pracujte podle příkladu.  

Aj 5 Lenka Radějová

Dobrý den milí angličtináři.

Pomalu se blížíme do finiše.😊Tento týden se mrkneme na 3modální(způsobová) slovesa

Must – muset

Mustn ´t – nesmět!

needn ´t -nemuset.

opět ve všech osobách stejný tvar jako u slovesa can.

Slovesa prosím s překladem napsat do slovníčku.

Dále prosím napsat slovíčka ze 14 lekce.

Vyzkoušejte v pracovních listech.Prosím poslat do 16.6.Děkuji a přeji krásný den.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Grammar/must-mustn’t_ma147385nd

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_and_Writing/Must_or_Mustn’t_ka556241hq

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_mustn’t/Corona_Rules_fz213358fk

Práce na doma 9.6.

5.A,B,C: Český jazyk, učebnice, str. 214, cv. 9. V tomto cvičení musíte rozlišit, zda jde o podstatné jméno rodu mužského životného nebo neživotného. U životných pak určíte i vzor.

5.A,B,C: Matematika: úkol máte zadaný ze dne 8.6.

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 88, cv. 7, 8. Ve cvičení 7 si musíte přečíst otázku. Vedle otázky je obrázek. Podle obrázku utvoříte odpověď. Píšete krátkou odpověď a pak i to, co musí Petr udělat. Podívejte se na příklad. Ve cvičení 8 odpovídáte podle pravdy. Odpovídáte pomocí  krátkých odpovědí (Yes, I must. No, I needn´t.)

Řešení úkolů ze dne 8.6.

Správné řešení úkolů ze dne 8.6. – Matematika bude až ve středu, PL z pátku také ve středu.

Český jazyk

Zarostlý /vousatý/ muž, rozcuchané děvče, tvrdý chléb, včasný příchod, východní vítr, vnější nátěr, dolní polička, noční služba, vdaná žena, ženatý muž, pracovitý člověk, nejhorší výsledek, jednoduchý příklad

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové:

Prac. sešit, str. 90, cv. 10

 1. What´s the matter with you?
 2. I´m not feeling well today.
 3. Have you got a temperature?
 4. Open your mouth.
 5. You must stay in bed for five days.
 6. You needn´t get up early.
 7. You needn´t wait.

Pracovní sešit, str. 86, cv. 3

 1. I´ve got a temperature.

You must stay in bed. (např.)

 •  I´ve got a toothache.

I must go to the dentist´s. (např.)

 • I´ve got a headache.

I must have a rest. (např.)

 • I´ve got  stomache.

I must take some pills. (např.)

Pracovní sešit, str. 86, cv. 4

 1. No, I needn´t.
 2. Yes, they must.
 3. Yes, she must.
 4. Yes, I must.
 5. No, I needn´t.
 6. Yes, I must.

Práce na doma 10.6.

5.A,B,C: Český jazyk: Dnešní úkol je trošku jiný a zábavnější. Stáhněte si zábavný pracovní list a hurá do práce. List nám neposílejte. Správné řešení pracovního listu bude k dispozici ve čtvrtek.

5.A,B,C: Matematika: Dnes nás čeká zaokrouhlování desetinných čísel. Je to poslední novinka letošního školního roku. Podívejte se do učebnice na str. 104 na zelený rámeček. Při zaokrouhlování desetinných čísel platí stejná pravidla jako u zaokrouhlování celých čísel. Učebnice, str. 104, cv. 1 – písemně do sešitu.

5.C: Hravý početník, 2. díl, str. 26, cv. 1 (první sloupeček)

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Kdo má v těle hlavní slovo?“ na str. 89-91 a pak si ze stránky 91 napište poznámky „A co je důležité?“

Řešení úkolů ze dne 9.6.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – uč. str. 118/18,19,20,119/Harald hat heute Geburtstag – zkusit doplnit vynechaná slova, aby věty dávaly smysl. 120/Zugabe – ústně přečíst a přeložit. Na mail zaslat info o splnění. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Hánová

Práce na doma 11.6.

5.A,B,C: Český jazyk, učebnice str. 215, cv. 12. Jen doplníte chybějící slova. Mluvnické kategorie neurčujte.

5.A,B,C: Matematika, učebnice, str. 104, cv. 2. Pokračujeme v zaokrouhlování desetinných čísel.

5.C: Hravý početník 2. díl, str. 26, 2. sloupeček

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 89-90, cv. 9. Musíte se rozhodnout, co musí a nemusí Tom udělat ráno, odpoledne a večer.

Řešení úkolů ze dne 10.6. PL z 5.6.

Matematika + Hravý početník, 5.C (1. sloupeček: 62,160;  21,554;  265,653;  29,558;  266,162;  1617,305;  100,467;

Řešení angličtiny, skukpina paní uč. Krbcové – PS, str. 88, cv. 7: 1. Yes, he must. He must write on the blackboard. 2. No, he needn´t. He must sit down.  3. No, he needn´t. He must sing. 4. Yes, he must. He must open the book.  PS, str. 88, cv. 8: Odpovídali jste podle pravdy buď: Yes, I must. nebo No, he needn´t.

Práce na doma 12.6.

5.A,B,C: Milé děti, dnes vás čeká kvíz – logické dvojice. Klikněte na odkaz u své třídy a přemýšlejte. Kvíz není těžký, ale je důležité pořádně číst a nerozhodovat se zbrkle.

5.A: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXl2W7ARjIdgYeLdronD4_il36xhME-ZAcM8Vijzgrox3JFg/viewform

5.B: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2-wagho2F2urEH1WjDOBHQc0d0wjsM2yWSvUSUmSpGRS5JQ/viewform

5.C: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuCvjr8cqt2zDqtiola3LLG-40nnZZ0FsZdJ5dq71pqxgxvw/viewform

5.A,B,C: Matematika: Učebnice, str. 104, cv. 3

Řešení úkolů ze dne 11.6.

215/12

Mravenci žijí v mraveništi. Na rýsování potřebuji tužku, gumu, pravítko a kružítko. Semena pampelišek jsou opatřena bílým chmýřím. Obyvatelé Prahy jezdí do práce nejraději metrem. Vlak do Brna odjíždí z druhého nástupiště. Auto jsme zaparkovali na hlídaném parkovišti. Na rybníku plavala husa se třemi housaty. Košíky se pletou z proutí. Mláďata ovce se nazývají jehňata.

Hravý početník, 2. díl, str. 26 – 2. sloupeček:

180,446; 22,783; 410,994; 645,158; 32,127; 103,166; 27,93;

Aj5.B Monika Beranová, sam. práce od 15.6. do 21.6.

Práce na doma 15. – 19.6.

Milé děti, tento týden dostanete poslední úkoly. Není jich moc, a tak je dnes všechny vypíšu a na jejich vypracování máte čas do pátku 19. 6. V pátek bude k dispozici řešení. Řešení si musíte prohlédnout nejdéle do neděle 21. 6., protože od pondělí 22. 6. budou stránky zshtyn.cz mimo provoz.

5.A,B,C: Matematika, uč. str. 117, cv. 74, 75, 77, 78.

5.A,B,C: Hravý početník, 2. díl, dodělat do strany 26. Upozornění! Tento pracovní sešit nevyhazujte, nechte si ho do 6. třídy. Budete ho začátkem školního roku potřebovat!

5.A,B,C: Český jazyk, Procvičování pravopisu, dodělat celý.

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 87, cv. 5 a 6. Ve cv. 5 podle lístečků dopisujete to, co musíte udělat. Nabídku máte v rámečku. Ve cv. 6 se rozhodujete mezi dvojicemi vět, která je správná. Dále si do slovníčku napište slovíčka z Lesson 15, na str. 72 – 73. Pozor! Nevyhazujte pracovní sešit! Nechte si ho do 6. ročníku.

A Ještě jeden úkol pro rychlíky a děti, které si chtějí udělat něco navíc.

Řešení úkolů ze dne 12.6.

Aj 5 Lenka Radějová

Dobrý den vážení rodiče a milí angličtináři.

Chtěla bych všem poděkovat za příkladnou spolupráci během nelehkého distančního studia.Odvedli jste skvělou práci.😊

Přeji krásné prázdniny a budu se těšit v září na viděnou.

Nezapomeňte na angličtinu a občas si zazpívejte,mrkněte na video,zahrajte pexeso a opakujte slovíčka.Nezapomeňte,že úspěch je v pravidelnosti. 😉

Pečlivě uložte učebnice ,pracovní sešity a slovníčky.V září se k nim vrátíme.

S pozdravem a přáním krásných dnů .

Lenka Radějová.

Řešení úkolů z týdne od 15.-19.6.

Milé děti, tentokrát jste dostali úkol na celý týden. Řešení cvičení z Procvičování pravopisu najdete vzadu v sešitě. Hravý početník jsme naskenovali a jednotlivé dvojstrany najdete níže. Nezapomeňte na to, že od pondělí 22.6. nebudou stránky už fungovat, tak si řešení popřípadě stáhněte, ať máte čas na kontrolu.

Milé děti, děkujeme vám za úžasnou spolupráci během distančního vyučování. Děkujeme i rodičům za obrovskou podporu v této nelehké době.

Těšíme se, že se společně uvidíme při vydávání vysvědčení. Paní učitelky z pětek

Kategorie: Nezařazené