Úkoly pro žáky – 5.ročník

13 Bře

Vážení rodiče a milé děti, zkoušíme nové a snad jednodušší navázání kontaktu s vámi. Od pondělí 16. 3. 2020 zde najdete úkoly na domácí práci po dobu nuceného volna. Úkoly budou společné pro celý ročník, samozřejmě s výjimkou cizích jazyků. Dnes na úvod posíláme několik logických úloh na provětrání mozkových závitů. Zkuste je přes víkend vyřešit a v pondělí zde najdete správné řešení. Pracovní list si lze stáhnout a vytisknout. Přejeme hezký víkend a hodně zdraví. Paní učitelky z pětky

16.3. 2020 Práce na doma

5. A, 5. B: Český jazyk, uč., str. 148 – 151 – zopakovat si samostudiem, látka už byla probrána ve čtvrté třídě.  Písemně si udělejte cvičení 4 na str. 150. Ostatní cvičení ústně.

5. C: úkoly na svých webových stránkách

5. A, B, C: Matematika uč., str. 77, cv. 1, 3, 4. Cv. 2 je dobrovolné.

5.A, C: Přírodověda – opakujte si na websnadnorysava probranou látku

5.B: Přírodověda: učebnice str. 61-67, poznámky do sešitu ,,Co je důležité?“ str. 67

Německý jazyk – samostatná práce na období 16.3. – 20.3. – učebnice str. 105,106 – čtení a překlad textů A,B (ústně) e-mail: hanova.kristyna@zshtyn.cz

Aj – Monika Beranová: Uč.s 45-49-ústně + opsat do sešitu obě růžové tabulky a naučit se je Ps 71-76 I can – Já umím. Práce je na týden do 27.3. https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08

5.A,B,C: Informatika – Kdo má možnost z domova práce na PC, vytvořte plakát na filmové představení. Do obrázku vložte název filmového představení, místo, čas, cena a stručný obsah. Zvolte si libovolné formátování: velikost, typ písma, barva, podbarvení, zarovnání, tučné, kurzíva, podtržení. Práci vypracujte do 14 dnů a odešlete ji na email dle svého vyučujícího: paralova.j@email.cz, kaufnerovag@gmail.com

Němčináři, paní uč. Hánová vám sem bude vkládat práci sama.

Správné řešení úkolů ze dne 16.3.

Práce na doma 17.3.

5.A,B,C – Matematika uč., str. 77, cv. 5, 7 – stačí výpočet a odpověď. Cvičení 8 na str. 77 je dobrovolné.

5.C – Hravý početník, str. 22, poslední příklad na stránce.

5.A,B – Matematika uč., str. 67, cv. 4 – zelený sloupeček

5.A,B – Český jazyk, uč., str. 151, cv. 1a), b).

5.C –  Procvičování pravopisu, str. 28, cv. 2 – jde o procvičování koncovek podstatných jmen, správné řešení opět najedete vzadu

Angličtina ,skupina paní uč. Krbcové – najděte si na internetu Help for English – Angličtina na internetu zdarma, na hlavní stránce pod obrázkem jsou možnosti výběru a vy si najděte Z – pro začátečníky. Vyberte si téma a zkuste procvičovat.

Angličtina pana uč. Vostrackého: Pan učitel prosí rodiče, aby mu během dneška odeslali naskenované nebo ofocené domácí úkoly na tuto adresu l.vostracky@seznam.cz. Pokud ještě nemáte domácí úkoly z Aj hotové, tak mu prosím zašlete mail, že domácí úkoly ještě doplníte. Potřebuje, aby na vás všechny měl kontakt. Ve středu prý zašle novou práci do pátku.

Aj 5-Lenka Radějová

16.3.-20.3.-pracovni sešit str.63-64(měli bychom vše umět, pracuj dle vzoru, nebo hledej pomoc v učebnici),slovíčka 11.lekce napsat do slovníčku.pracovní sesit prosim ofotit a poslat na můj mail. -stačí dvojlist 1x týdně.

V připadě ´dlouhé ´ chvíle jdi na Helpforenglish-začátečníci,procvičuj slovíčka on line(známe)

on-line procvičování(když dokončíš test pod slovičky,můžeš ofotit a poslat.Dostaneš 1.;-)

https://www.helpforenglish.cz/article/2008113001-zakladni-slovni-zasoba-jidlo-a-piti

Aj Lenka Radějová 5-užitečná pomůcka

https://www.helpforenglish.cz/article/2010100202-numbers-pomucka

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072423-numbers-11-20

Práce na doma 18.3.

5.A,B,C:  Český jazyk uč., str. 153 – projděte si oranžový rámeček. Není tam nic, s čím bychom se ještě nesetkali. Písemně udělejte cv. 2 na str. 153 -154.

5.A,B,C: Matematika uč, str. 78, cv. 12.

5.A,B: 67, cv. 4 – růžový sloupeček

5.C: Hravý početník, str. 23, cv. 5 – cvičení je trošku delší, tak si ho klidně rozložte do dvou dnů. Zítra při zadávání úlohy s tím budu počítat.

5.A,B,C: Vlastivěda – pracovní list. Pokud můžete, stáhněte a vytiskněte si pracovní list a splňte úkoly. Pokud nemáte možnost tisknout, splňte úkoly do sešitu (odpovíte na otázky, místo vybarvování tu věc pojmenujete apod.)

Správné řešení úkolů ze dne 17.3.

Dobrý den,

Úkoly Aj – 11. lekce – přečíst úvodní text – s. 43 – What are you doing? I am watching TV. – přítomný čas průběhový – co dělám právě teď                                                                                           What do you do every day ? I play tennis every day. – přítomný čas prostý – co dělám pravidelně, opakovaně               

– opsat do sešitu dny v týdnu + zkratky       

– s. 44 – ústně        Pracovní sešit – s.65/1     

– 65/2 – doplňovat tvary sloves v přít. čase prostém, napsat, co kdy dělám v určitý den v týdnu, na druhý sloupec se zeptejte někoho v rodině                                 

 – 66/3 – doplňovat tvary sloves v přít. čase prostém nebo průběhovém                                   – 66/4 – doplnit now – průběh nebo every day – prostý                                 

 – 66/5 – Co děláš nyní ?                                 

 – 66/6 – Co děláš každý den ?

Dále ještě nemám zpětnou vazbu od P. Frčka, E Hofmanové, J. Houžkové, K. Kasla, L. Nguyena, N. Orsághové, J. Rajcharta a J. Procházky !

Můj e-mail – l.vostracky@seznam.cz

Žádám vás o poctivé plnění zadaných úkolů. Po návratu do školy budu počítat s tím, že zadanou látku máte splněnou, nebude čas na její delší procvičení .Libor Vostracký

Aj 5-Lenka Radějová – Ve středu 18.3. je v televizi program s angličtinou pro školáky na Čt 2 od 10 hod.

Práce na doma 19.3.

5.A,B: Matematika, str. 67, cv. 4 – modrý sloupeček

5.C: Hravý početník, str, 23, cv. 6, dokončit sl. úlohy na str. 18 – dobrovolné

5.A: Procvičování pravopisu, str. 46, 1. sloupeček

5.B,C: Procvičování pravopisu, str. 40 – 1. sloupeček

5.B: Přírodověda: Pracovní list, doma doplnit a nalepit do sešitu

5.C: Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 67, cv. 8

Správné řešení úkolů ze dne 18.3.

Práce na doma 20.3.

5.A,B,C: Dnes jsou pro vás připraveny 2 opakovací pracovní listy – jeden z českého jazyka a druhý z matematiky. Oba jsou uložené ve formátu Word i v PDF. Je to proto, kdyby se vám Word špatně zobrazoval. Listy si musíte stáhnout, vytisknout a splnit. Pokud někdo nemá možnost tisknout, list si stáhne a musí si ho přepsat ručně. Pokud se vám bude správně zobrazovat prac. list ve Wordu, můžete to vyplnit i přímo v něm. Až pracovní list splníte, pošlete ho v příloze svým paním učitelkám na mail: 5.A: haskovamartina5a@seznam.cz 5.B: mala.vlasta@zshtyn.cz 5.C: krbcova.jitka@zshtyn.cz

Oba pracovní listy byste měli poslat do neděle 22. 3. večer. Nezapomeňte list podepsat, máte tam na to řádku. My si vaše práce vytiskneme, opravíme je.

Řešení úkolů ze dne 19.3.

Práce na doma 23.3.

5.A,B,C: Český jazyk, uč. str. 154 – přečtěte si prosím oranžový rámeček týkající se rozkazovacího způsobu. Je to opět jen opakování. Je důležité si zapamatovat, že rozkazovací způsob vyjadřuje osobu, číslo, ale ne čas! V jednotném čísle ho tvoříme pouze pro 2. osobu (kupuj, dělej, čti apod.). V množném čísle pak pro 1. osobu (čtěme, kupujme, dělejme apod.) a pro 2. osobu (čtěte, kupujte, dělejte apod.)

Pokud bychom chtěli utvořit rozkaz pro 3. osobu, utvoříme ho pomocí částic ,,ať, nechť“: Nechť vstoupí! Ať jdou pryč!

Při psaní rozkazovacího způsobu si musím pomoci jiným tvarem slovesa, např. uhas – uhasím, nezkaz to – nezkazím to, neruš – neruším, přikaž – přikážu apod.

Písemně si udělejte cvičení 2 na straně 156 (v tomto cvičení si právě budete zdůvodňovat pomocí jiného tvaru daného slovesa).

5.A,B,C: Matematika, str. 80, cv. 3 a 4

5.A,B,C: Vlastivěda: Přečtěte kapitolu První světová válka. Vznik československého státu na str. 63 – 64. Ze strany 64 si do sešitu opište rámeček ,,A co je důležité?“

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: učebnice str. 46, cv. 4. Na obrázcích jsou činnosti, které děti dělají právě teď. Musím tedy použít přítomný čas průběhový. Ten už umíme dávno. Tvoří se pomocí tvaru pomocného slovesa ,,be“ ( I am, you are, she/he/it is, we are, you are, they are) a významového slovesa, ke kterému přidáme koncovku –ing. Např: I am watching TV, I am playing tennis apod. V tomto cvičení pouze opíšete žluté věty a před každou větu napište číslo obrázku. K tomuto cvičení ani nebudu posílat správné odpovědi. Jsem přesvědčena, že u vás nebude nikdo, kdo by si s tím neporadil na jedničku.

Správné řešení pracovního listu z vlastivědy ze dne 18.3.

5.B Správné řešení listu z přírodovědy

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 23.3.-27.3. – UČ str. 106 Odpovědět na větu: Was schenken alle Gitti zum Geburtstag? ( podle obrázku na této straně) – do sešitu gramatiky. UČ 107/C – čtení a překlad – ústně, k tomu do sešitu gramatiky UČ 108/1 vybrat správnou variantu podle úvodních textů. UČ 108/2 ústně , do sešitu gramatiky opsat slova v rámečku u tohoto cvičení a napsat, co znamenají . Prosím, vyfotit práci, co je do sešitu a zaslat na email ke kontrole hanova.kristyna@zshtyn.cz. Případné dotazy také posílejte na tento e-mail. Děkuji.

Aj 5-Radějová Lenka:úkoly od 23.3.-27.3.-Pokračujeme v pracovním sešitě str.65-66.Prosím ofotit a poslat na mail.Pokud máte dotazy,pište.😊Dále procvičovat na Helpforenglish-začátečníci.Děkuji,

https://www.helpforenglish.cz/article/2007081601-anglictina-pro-zacatecniky-mapa-kurzu

https://www.helpforenglish.cz/article/2009060704-cviceni-pritomny-prubehovy-cas-1

https://www.helpforenglish.cz/article/2009070704-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy

vyzkoušejte tyto odkazy😊

Práce na doma 24.3.

5.A,B,C: Český jazyk, uč. str. 156 – zopakujte si to, co víte o podmiňovacím způsobu sloves. Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj, který by mohl nastat. Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené z příčestí činného a ze zvláštních tvarů bych, bys, by, bychom, byste a by. Když budete tvořit podmiňovací způsob ve druhé osobě jednotného čísla u zvratných sloves, tak pozor! Neříkáme ,,smál by si se“, ale smál by ses!, podobně jako vzpomněl by sis, oblékl by ses apod. Spojky ,,aby, kdyby“ se spojují s těmi zvláštními tvary bych, bys, by, bychom, byste, by v jedno slovo – abychom (aby+bychom), abyste (aby+byste), kdybyste (kdyby+byste). Nedělejte si z toho hlavu, zkuste na to jít hlavně citem. 

Písemně si udělejte cvičení 2 na str. 157-158 – Kdybych se ponořila pod mořskou hladinu, uviděla bych nádherný neznámý svět.

5.A,B,C: Matematika, str. 80, cv. 5,6

Angličtina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 66, cv. 4 – v tomto cvičení máte rozhodnout zda jde o činnost vykonávanou právě teď – now, nebo o opakovanou – every day. Doplňujete jen now nebo every day.

5.B: Přírodověda: Přečtěte si str. 65-66-67 a ze strany 67 si napište Co je důležité?

5.C: Zkušební testík z češtiny

Zatím pouze 5.C! Milé děti, zkoušíme další formu výuky a testování, která by se vám mohla líbit. Zkusila jsem vytvořit malý testík z češtiny. Nepotřebujete tiskárnu, skener, nic nebudete opisovat. Pouze kliknete na odkaz. Objeví se vám test. Měl by se vám objevit test. První položka je povinná: Jméno. Pak jen označujete správné odpovědi. Až test vyplníte, dáte ,,odeslat“. Pak klikněte na ,,Zobrazit skóre“ a hned se vám ukáže, jak jste si s testem poradili. Test lze vyplňovat i na mobilu. Na vyplněný a odeslaný test budu čekat do 17. hodiny. Uvidíme, jak to půjde. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnYzF4IA46RK7zn-ZAFQNm9WwDsEM06LmUL0EovEooeb3R1w/viewform?vc=0&c=0&w=1

Práce na doma 25.3.

5.A,B,C: Čj: Dnešní domácí úkol bude ze čtení. Musíte si stáhnout pracovní list. Kdo má možnost si ho vytisknout, vytiskne si ho a zpracuje přímo do něj. Kdo nemá možnost vytisknutí, jen si ho stáhne a úkoly zpracuje na papír nebo do sešitu. Určitě si dokážete poradit. Místo kroužkování vybarvuji apod. Vypracovaný list nám neposílejte.

5.A,B,C: Matematika, uč., str. 80, cv. 7, str. 81, cv. 8

5.A,B,C: Vlastivěda: Pracovní list na 1. světovou válku. Opět platí, že pokud mohu, list si vytisknu a zpracuji. Pokud nemohu, jen stáhnu a vyřeším do sešitu.

Výsledky z 24.3.

Práce na doma 26.3.

5.A,B,C: Český jazyk – Napište nám do mailu 10 vět o tom, jak trávíte dny v této době, tedy v době nuceného volna, v době, kdy jsou zavřené školy. Na závěr vašeho vyprávění ještě dopište poučení, které vyplývá z včerejší bajky, kterou jste četli doma.

5.A,B,C: Matematika, str. 81, cv. 10, 81, cv. 12 – dobrovolně

5.B: Přírodověda, pracovní list

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 67, cv. 7 –  Doplňujete slova podle nabídky. Musíte se rozhodnout, zda jde o opakovanou pravidelnou činnost – použijete přítomný čas prostý. Pokud půjde o činnost vykonávanou právě teď, použijete přítomný čas průběhový. Zkuste to, zítra se ozvu se správným řešením.

Řešení úkolů ze dne 25.3.

Nabídka nakladatelství TAKTIK: Vážení rodiče a milé děti, nakladatelství Taktik nám v této nelehké době umožnilo zdarma využívat interaktivní učebnice. Stačí, když kliknete na odkaz, přihlásíte se a pak už jen využíváte této nabídky.

Aj5-Radějová Lenka

Další užitečný odkaz na interaktivní procvičování

https://www.jazyky-online.info/anglictina/

Práce na doma 27.3.

5.A,B,C: Český jazyk, matematika, pracovní list. Pracovní list je opět uložen ve Wordu i v PDF. Pracovní list je připraven tak, abyste si ho mohli stáhnout ve Wordu, přímo ho vyplnit a poslat v příloze zpět. Pokud máte problémy se stažením prac. listu ve Wordu, musíte si ho stáhnout v PDF a vyplnit ručně. Pak samozřejmě poslat mailem jednotlivým paním učitelkám

5.B: Přírodověda, poznámky

Řešení úkolů z 26.3.

Aj 5.B – Monika Beranová, beranova.monika@zshtyn.cz , 29.3. Žádám rodiče žáků z 5.B, kteří se dosud neozvali a neposlali vypracovanou práci svých dětí, aby tak učinili co nejdříve. Vyfoťte vypracované stránky z pracovního sešitu a pošlete je na můj email. Monika Beranová

Práce na doma 30.3.

5.A,B,C: Český jazyk, str. 161, cv. 2.

5.A,B,C: Matematika, str. 82, cv. 13

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Po kliknutí na odkaz vyplňte test. Budete se rozhodovat, zda ve větě použijete přítomný čas průběhový (činnost, která probíhá právě teď) nebo přítomný čas prostý (nějaká opakovaná činnost). Test prosím vyplňte a odešlete během dneška. (vyplň, dej odeslat a pak se můžete podívat na své skóre). https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCxzSZDW0HoJPylIbmoWwR6nGG4Fmz2sy6Do-p9sMUxVD8mg/viewform 

5.A,B,C: Informatika: Vytvořte pozvánku na kulturní nebo sportovní akci, nebo na narozeniny apod. Text vložte přímo do obrázku pomocí textového pole. Obrázek upravte tak, aby s ním šlo volně hýbat. Formátování je libovolné.

Německý jazyk – Kristýna Hánová – prosím ty rodiče,kteří mi ještě nezaslali samostatnou práci dětí, aby tak učinili. Samostatná práce na období 30.3-3.4 Opis gramatiky na str. 115/1, 109/4 – přiřadit členy -ústně, 109/5 – Přiřadit věty k obrázkům – opakování rozkazovacího způsobu – věty přeložit do ŠS, 110/6 – procvičování slovesa möchten z nové gramatiky – ústně, ale do ŠS zapsat vždy jednu větu jako příklad (nejlépe aby toto cvičení bylo napsané pod tou novou gramatikou).Zaslat opět vyfocené na email:hanova.kristyna@zshtyn.cz. Děkuji. Přeji hezký zbytek dne.Hánová

Práce na doma 31.3.

5.A,B,C: Český jazyk: Milé děti, v následujících dnech se budeme více věnovat větám jako takovým. Podívejte se v učebnici na str. 164  a přečtěte si oranžový rámeček. Vše, co je tam napsané, už umíme. Věta je uspořádaný celek složený ze slov. Víme. Můžeme ji vyslovit nebo napsat. Víme. Vždy obsahuje sloveso v určitém tvaru. Často zapomínáme, ale je to tak.

Ve větách umíme určit tzv. základní skladební dvojici. V ní jsou oba členy (podmět i přísudek) stejně důležité, můžeme se ptát vzájemně jedním na druhý. Přísudek (sloveso v určitém tvaru) podtrháváme vlnovkou. Na podmět se ptáme přísudkem a 1. pádem Kdo, co? Podmět podtrháváme rovnou čarou. Podmět a přísudek nahoře spojujeme dvojitým trámcem. Tohle všechno už umíme, takže si udělejte cvičení 6a) na str. 165: cvičení opište a vyznačte ZSD (základní skladební dvojice)

5.A,B: Matematika: Učebnice str. 134, cv. 5

5.C: Hravý početník, str. 32, cv. 1, 2 ( V 1. cvičení jednoduše počítáte obvod čtverce – O=4.a, u posledního výpočtu se 3/4m převeďte na cm – 100:4.3. Nezapomeňte na výsledné jednotky. Cvičení 2 je přesně naopak. Máme obvody a chceme délky stran, takže dělíme 4. U výpočtu ½ km si převeďte kilometry na metry – 1000:2.1) Kdy by neměl dost, může si udělat i cvičení 3 – jen dobrovolníci.

5.A,B,C: Přírodověda: Přečtěte si kapitolu na str. 68-69 a ze strany 69 si do sešitu zapište poznámky ,,A co je důležité?“

Angličtina: skupina paní učitelky Krbcové: Pracovní sešit, str. 69, cv. 12 – přeložte. Pro dobrovolníky mám ještě jeden úkol: str. 70 v pracovním sešitě – musíte najít druhou polovinu věty a obě poloviny vybarvěte stejnou barvou (nebo je označte stejným číslem, písmenem apod.)

Řešení práce z 30.3.

Aj5Radějová Lenka

Pod tímto odkazem najdete interaktivní pracovní list na procvičení prostého a průběhového času. Po vyhodnocení prosím ofotit a poslat na můj mail.Děkuji😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq

Dále pokračujeme v pracovním sešitě str.67-68.

Práce na doma 1.4.

5.A,B,C: Český jazyk, uč. str. 166-167, přečtěte si prosím oba oranžové rámečky. Podmět, přísudek a základní skladební dvojici jsme si už vysvětlovali včera. Dnes se zaměřte na ostatní skladební dvojice. Tam je vždy jeden člen důležitější a jeden pak důležitý méně. Ten důležitější se jmenuje řídící, ten méně důležitý se nazývá závislý. Podívejte se na větu s parníkem v rámečku. Je to tam moc hezky vysvětlené. Pokud máte pocit, že vůbec netušíte, o čem je řeč, neděste se, postupně to dáme. Další důležitá informace je to, že předložky nejsou samostatným členem skladební dvojice. Patří totiž k podstatnému jménu nebo zájmenu.  Samostatným členem nejsou ani spojky.  Zvratná zájmena patří ke slovesu. Nebojte se nic, budeme to trénovat. V práci na doma zůstaneme zatím u ZSD. Udělejte si prosím cvičení 3 na str. 167. Cvičení se přečtěte a z každé věty napište pouze základní skladební dvojici.

5.A,B,C: Matematika: str. 82, cv. 15

5.A,B,C: Vlastivěda – testík, klikněte na odkaz a pracujte. Pouze zaškrtáváte odpovědi. Pak dejte ,,odeslat“. Nakonec ,,zobrazit skóre“ a objeví se vám, jak jste pracovali.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnWawlEpdScxk75_jwBSxpJxsgY92qTNy_Q4h5VOSFrR0RSQ/viewform

5.A,B,C: Pracovní činnosti: Vyrobte nějakou velikonoční dekoraci. Volbu materiálu necháme jen a jen na vás: papír, látka, přírodní materiály apod. Máte na to čas do Velikonoc.

Výsledky z 31.3.

Práce na doma 2.4.

Angličtina, skupina paní uč. Krbcové: Pracovní sešit, str. 68, cv. 9 a 10.

Ve cvičení 9 máte vlevo Katčin diář. Musíte do něj doplnit chybějící dny. Vpravo je váš kalendář. Tam zase doplníte činnosti, které pravidelně děláte v ten který den. Ve cvičení 10 pak pracujete s informacemi z obou diářů. Pište podle příkladu: On Monday Kate has dance classes. I … a doplníte to, co vy děláváte v pondělí. Dále: on Tuesday Kate plays tennis. I … a opět doplníte podle svého diáře. Takhle udělejte celý týden.

5.A,B,C:  Český jazyk, doplňovací cvičení: cvičení opište do sešitu

Doplň správná písmena. Sova v závorce dej do správného tvaru.

Kol_k stupňů má prav_ úhel? (Mnohý) žáci neb_l_ dobře připravení na p_semnou (s/z)koušku z (v_jmenovaná) slov. Ve váze na stole jsme měl_ kytici ro(s/z)kvetl_ch tul_pánů. Na mez_ v_rostlo někol_k šípkov_ch keřů. Kolem zahrady jsme v_sadil_ živ_ plo(t/d). (Drahý) přátelé, projdete dubov_m lesem, za březov_m hájem uhnete vlevo. Sb_ral jsem l_pov_ květ. Maminka uvařila voňav_ b_l_nkov_ čaj. V rákos_ létal škodliv_ bodav_ hmyz.

5.A,B,C: Matematika: učebnice, str. 135, cv. 2. 4. Ten, kdo zapomněl, jak se počítá obvod obdélníka, oba způsoby najde na téže straně v barevných rámečcích.

5.A,B,C: Přírodověda: pracovní list, vytisknout, nalepit a vybarvit podle zadání

Výsledky z 1.4.

Aj5-Radějová Lenka

Dobrý den, přidávám 2 interaktivní pracovní listy, které zaberou opravdu jen chvilku.😉Zopakujeme si sloveso být a mít. Po vypracování a kliknutí na Finish prosim jako obvykle ofotit a poslat na můj mail.Snahu ocením.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V.TO_BE_and_V._HAVE_GOT-_1_Multiple_Choice_jm27247vb

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Monster_gz66043tb

Práce na doma 3.4.

5.A,B,C: Český jazyk a matematika: Na dnešní den je pro vás připraven jeden pracovní list a jeden test. Pracovní list si stáhněte, už to znáte. Vyplněný pak pošlete mailem svým paním učitelkám. Test má každá třída uložený pod svým odkazem. Klikněte tedy na odkaz u své třídy a můžete pracovat. Nezapomeňte na jméno. Středeční vlastivěda přišla od tří dětí nepodepsaná, takže nevíme, kdo ten daný test vyplnil.

Odkazy na kontrolní test po jednotlivé třídy:

5.A: https://docs.google.com/forms/d/16HAj2iXtx9JrXtWkistILbuEb8LBcEknxm40Vxcau6E/edit

5.B: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9w87NR5wF7CyEg8DGQ8FhNQRTnXdNOtmBld0wnMv7GChM0A/viewform 

5.C: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31R_-EsNR4_yVqbdhRcmIwkMM52kh5sW78NqMBGhDF639qg/viewform

Řešení úkolů z 2.4.

Práce na doma 6.4.

5.A,B,C:  Minulý týden jsme trochu mluvili o větě a větných členech. Připomněli jste si, jak se určuje základní skladební dvojice a jak poznám ty určovací skladební dvojice. Všichni jste se už s tímto tématem potkali ve čtvrté třídě, letos to zopakovalo jen áčko a béčko. Céčko si to připomnělo až teď. Z tohoto důvodu jsem natočila krátké video, na kterém tuto látku vysvětluji. Vzorovou větu jsem vzala z učebnice ze strany 166, právě z toho oranžového rámečku !Pamatujte si: Vzhledem k tomu, že to byl můj první pokus o něco takového, vloudila se chybička. Výsledné video je otočené jinak, než bych chtěla. Odmítla jsem to přetáčet. Snad mi to odpustíte. Výklad není dlouhý, tak vás za krkem bolet nebude. Áčku mám připomenout, že do bublin píší jen začáteční písmena a čáry dělají podle pravítka, oválky tužkou a písmena perem.  Do školního sešitu pak zpracujte první 3 věty ze cv. 3 na str. 167. Nejdřív si větu napište a najděte ZSD i ostatní SD. Pak udělejte grafický záznam věty. Zítra vám poskytnu správné řešení. Paní uč. Jitka Krbcová

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=qQG9QrSLwR4

5.A,B: Matematika: Str. 136, cv. 1, 2.

5.C: Matematika: Hravý početník, 1. díl, str. 30, cv. 1,2. U cv. 1 si musíte udělat trojúhelníkovou nerovnost. Pozor, ať pracujete se stejnými jednotkami. Budete muset převádět. Převádět budete muset i ve cv. 2. Rychlíci si ještě mohou udělat v Hravém početníku i stránku 29.

5.A,B,C: Vlastivěda, str. 65-66, Česká republika, demokratický stát. Přečtěte si tuto kapitolu. Ze str. 66 si opět vypište poznámky ,,A co je důležité?. Další úkol z vlastivědy dostanete až po velikonocích.

Angličtina paní uč. Krbcové: Napište si prosím slovíčka z Lesson 12. Najdete je na str. 71. Napište i fráze na konci.

Aj5-Lenka Radějová

Happy Easter!!😊Tento týden pro vás mám velikonoční luštění.Přeji hodně zábavy.Prosím opět ofotit a poslat.Dále pokračujeme v pracovním sešitě-str.69-70.Stačí poslat až po Velikonocich.😊

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo

po vyluštěni spojte slovo s obrázkem,stačí táhnout prstem od slova k obrázku😉

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc

Německý jazyk – Kristýna Hánová – samostatná práce na období 6.4-17.4. Dobrovolný DÚ na měsíc duben -das Ostern(Velikonoce). Pro všechny: Opakovat slovíčka 7.lekce, časování slovesa möchten , uč. str. 110/7,8,9- ústně.Prosím rodiče, aby mi napsali na e-mail, jak jejich dítě zvládá zadanou práci. Děkuji, přeji hezký zbytek dne a pohodové Velikonoce:) Hánová

Práce na doma 7.4.

5.A,B,C: Český jazyk, str. 167, cv. 3 – další 3 věty (Rodiče sledovali televizní zprávy. Kuchař rychle nakrájel do jídla cibuli. Dědeček se těšil na fotbalové utkání s Francouzi.) Opět vás čekají základní i ostatní skladební dvojice a pak grafický záznam věty.

5.A,B: Matematika, str. 136, cv. 3, 7

5.C: Hravý početník, str. 30, cv. 3, str. 31, cv. 1 (pozor, musíte počítat se stejnými jednotkami. U toho zlomku ¼ m si převeďte na centimetry (100 : 4 . 1)

5.A,B,C: Přečtěte si kapitolu Lidské tělo potřebuje oporu na str. 70 – 73 a opět si udělejte poznámky ,,A co je důležité?“

5.A,B,C: Koukněte na stránky www.ctedu.cz Jsou tam zajímavá výuková videa na různá témata.

Řešení úkolů ze dne 6.4.

Velikonoce

5.A,B,C: Milé děti, na Velikonoce jsme si pro vás připravily zajímavý úkol. Všichni jsme společně absolvovali komiksový workshop. Znalosti, které jste tam získali, se vám teď budou hodit. Je pro vás připraveno 5 komiksů. Panely s obrázky jsou hotové, v prvním panelu jsou i bubliny s textem, ale zbývající text chybí. Vyberte si alespoň jeden komiks (můžete i více), vytiskněte si ho a zkuste do bublin doplnit vhodný text. Je nám jasné, že někteří nemáte kde tisknout. Z tohoto důvodu jsme udělali několik kopií od každého komiksu. Uložené budou v krabici 5.B, kterou najdete v zádveří u vstupu do školy. Právě proto, abyste měli dost času na případné vyzvednutí kopií komiksů, zveřejňujeme úkol už dnes. Na vaše komiksy se těšíme na našich mailech. Jako bonus tu máme ještě úkol pro tvořivé děti. A těch máme opravdu hodně! Zkuste si nějaký komiks vymyslet a namalovat sami. Tento úkol není povinný, ale my věříme, že se najde spousta kreslířů a spisovatelů, kteří si s tím poradí.

Krásné a hlavně pohodové prožití velikonočních svátků vám i vašim blízkým přejí paní učitelky z pětek